HTML

Magyarkodó blog

Érezzük mi, hogy népszerütlen eszméket fejtegetünk, mert természetüknél fogva csak az lehet népszerű, a mi az egyesek hiúságának tömjénez.

(gr. Dessewffy Aurél)

De igen sokan Lucifert követve, akinek gonosz jelszava az, hogy „nem szolgálok” – a szabadság neve alatt bizonyos képtelen és hazug szabadosságot értenek. Ilyenek azon elterjedt és hatalmas iskola emberei, akik a szabadságtól vevén nevüket, azt akarják, hogy szabadelvűeknek, liberálisoknak nevezzék őket.

(XIII. Leó pápa - Libertas præstantissimum)

Friss topikok

  • FeSa13: Ennek ellenére felőlem építsék ezeket az új szarokat csak ne a régi helyett, ne annak lerombolásáv... (2018.12.31. 19:13) Gondolatok Budapest modernista elcsúfításáról
  • histar007: Baszki ez egy 2009-es poszt? 8 éve sikerült ezt leírni? Maxi riszpekt. (2017.07.20. 11:49) Dél-Afrikáról
  • : @flugi_: Szívesen olvasnék egy kis Bangha Béla-kritikát tőled. Lesz róla poszt? (2013.11.06. 20:40) Könyvajánló
  • don Fefinho: jáááj dikk rásszicizmus jááj hácsákázémer csákiskizárólag a bőrükszinijér jáj (2013.10.24. 17:01) Arany János a cigánybűnözésről
  • bAndie91: @Nils. H: magasröptũ hozzászólásodban, melyet csak egy igazi plebejus írhat, legalább annyit elénk... (2012.08.14. 23:42) Nyílt sátánizmus a közoktatásban

„Hallom az idők szavát” - A történelemfelfogásról

2008.12.08. 09:00 Suum Cuique

Vietnámi internet kávézó: ne nézz reakciós tartalmat!
A balliberális oldal egyik legkedvesebb hivatkozási alapja az úgynevezett „haladás”. 2008-ban, Európában élünk, nem a sötét középkorban, ennek megfelelően kell viselkedni, tessék szépen elfelejteni az ezzel inkompatibilis nézeteket – mondják. Mi pedig ezt üzenjük nekik.


Hogy megértsük a jelenséget, először is tisztáznunk kell a baloldali és a konzervatív történelemfogás alapvető különbségeit. Ehhez egy az interneten évek óta névtelenül terjedő remek írást hívunk segítségül, amely az „Alapelvek a jobboldaliság és a baloldaliság fogalmainak megértéséhez” címet viseli:

A jobboldali ember történelemszemlélete ciklikus, a történelmet fölívelő és leágazó szakaszok váltakozásának fogja föl, a baloldali történelemszemlélete lineáris, azt folytonos haladásnak, egy történelmi időszakot az előzőhöz és az előzőekhez képest jobb és jobb társadalmi berendezkedés kifejlődésének tartja. [...]
A jobboldali ismeri a stabilitást, az állandóságot, az örökkévalóságot, a baloldali ellenben állandóan „halad” valahová, de sohasem érkezik meg sehová. A baloldali folyton újít, mindig valami mást keres, nem az azonosságot, hanem a másságot kutatja, anélkül azonban, hogy ez a másság valamiféle minőségi differenciáltságot jelentene.


Ennél tömörebben nem is igazán lehetne megfogalmazni a különbözőség lényegét. Egyesek talán hitetlenkedve nézhetnek, ezért most bebizonyítjuk ezt a tételt.

A baloldal a világot haladóra (progresszió) és maradira (reakció) osztja fel. Jusson mindenkinek az eszébe a „szépemlékű” Rákosi-korszak, amikor a „reakciós” egy előszeretettel alkalmazott szitokszó lett. A Terényi István által szerkesztett, 1951-ben kiadott Idegen szavak szótára szerint a reakció politikai értelemben „az elöregedett osztályok politikai és gazdasági ellenállása a társadalmi haladással szemben; a forradalomban legyőzött kizsákmányoló osztályok harca a forradalom által megsemmisített jogaik visszaszerzéséért és a politikai uralomért; a régi, elavult rend visszaállítására irányuló törekvés.
A reakciós pedig nem más, mint a „politikai reakció híve, vagy résztvevője; a haladás (politikai, kulturális, technikai) esküdt ellensége; ellenforradalmár”. Miután a Kedves Olvasó fellélegzett a tömény kommunista propanda után, folytassuk. Az ’50-es évek terminológiáját lehet mulatságosnak tartani, viszont el kell kerülni azon vélemény a kialakulásának a veszélyét, hogy ezt az egészet idejétmúltnak, a jelenkorra irreleváns kérdésnek tekintse.

Pedig a „reakció” és a „progresszió” ma is harcol egymással, legfeljebb kicsit más megfogalmazás mögé rejtve a konfliktus mibenlétét:

Gyurcsány: egyfajta politika létezik, a progresszió
Gyurcsány Ferenc szerint a Magyarországon egymással versengő két nagy politikai irányzat egymást kizáró alternatíva, és ez okozza a feszültséget az országban.


Teccikérteni? Van a Párt, amely „Magyarországon a reformok, a progresszió és a parlamentáris demokrácia legerősebb képviselője”, és az evvel szembenálló „kirekesztő, gyűlölködő, nacionalista hangulatkeltés, az antiglobalizációs őrület”. Hogy az utóbbira mért nem használja a „dicső” elődök bevett terminológiáját, és osztja ki magabiztosan a „reakciós” bélyeget, az sajnos az ő titka marad. Természetesen az emberi haladás Lajtán túli önzetlen úttörői nem ennyire szégyenlősek, a hazainál mindenesetre gyakrabban használják a „Reactionary” jelzőt.

Lánczi András politológus, filozófiatörténész, egyetemi tanár szavaival: „A nyugati baloldalra mindig is jellemző volt az arrogancia, mert magát tekinti a közelebbről nem definiált haladás szószólójának, és aki nem halad az ő fogalmai szerint, az alacsonyabb rendű, lenézhető. Ha Fallaci így értette [hogy a nyugati baloldal most úgy viselkedik, mint annak idején az inkvizíció, tévedhetetlennek tartja magát] akkor egyetértek vele. Ez a szemlélet a baloldal mítoszához tartozik. Amióta megbukott a kommunizmus, amióta egyáltalán nem egyértelmű, hogy az elmúlt háromszáz év európai kultúrájának fejlődése milyen irányban halad tovább, azóta én csak mosolygok rajta, komolytalannak tartom. […] Kétfelé osztják az embereket, azokra, akik tudnak haladni, és azokra, akik nem. Szerintem ez idejétmúlt álláspont. Jobb lenne, ha elkezdenének vitatkozni.

Súlyos hibaként rójuk fel a mindenkori jobboldal számára, hogy amikor a baloldal előrángatja a „haladás” érvet, akkor megszeppenve visszavonul. Pedig a jobboldaliságnak, amelynek a konzervativizmus elengedhetetlen része, nem az a feladata, hogy a mindenkori baloldalnak csupán fékezőereje legyen. Nem asszisztálhat a haladás nevében elkövetett romboláshoz. A jobboldaliság nem a tegnap baloldala, a jobboldal örök! Sajnos Magyarországon különösen igaz az, hogy a „jobboldalinak” tartott erők nem képesek felvállalni a hagyományos értékek következetes képviseletét, pusztán csak a mindenkori baloldal romboló tevékenységének pillanatnyi lassítójaként mernek funkcionálni. Ez jól látszik az idealizált történelmi alakok megválasztásában is. Mit keres Kossuth a „jobboldalon”? Képzeljük csak el: ha az aktuális balliberális paprikajancsi kirohanást intézne Kossuth idejétmúlt „nacionalista” kultusza ellen, a „jobboldal” lenne az első, aki Kossuthot elszántan a védelmébe venné, mint a nemzeti panteon méltó hősét, és a nemzeti hagyományok tiprásával vádolná a baloldalt. Pedig Kossuth éppen az az alak volt, aki a hagyományokat, mint hivatkozási alapot elutasított - elvégre baloldali volt. A jobboldalnak nem olyan történelmi példaképeket kell választania, aki ma, a rendszer évszázados balratolódása miatt ugyan mai értelemben véve relatíve „jobboldalinak” számítana (pl. Kossuth feltehetőleg nem támogatná az azonos neműek házasságát), hanem a mindenkori értelemben véve jobboldali történelmi alakok tiszteletét kellene hangsúlyoznia. Egy jobboldali számára nem lehet a reformkor idealizált alakja Kossuth, sokkal inkább példul Dessewffy Aurél!

Tehát a jobboldalnak nem szabad abba a hibába esnie, hogy csupán a mindenkori status quo őreként funkcionál, annak megváltoztatását (további balra tolását) akadályozó, lassító, viszont egy változás esetleges bekövetkezése után előbb-utóbb abba is belenyugvó elfogadó tényező legyen. A jobboldalnak igen is kritika alá kell vonnia a status quot is, összehasonlítva azt a konzervativizmus örök értékeivel.

A konzervativizmus örök: ami egyszer rossz volt, az mindig rossz marad, ami pedig jó, az minden időkben jó marad.

Értjük persze mi honnan fúj a szél: a cél az elmúlt évszázadok mindenkori baloldala által megteremtett rendszer, a liberális demokrácia legitimálása azzal, hogy azt a történelem determinált fejlődésének egyenes következményének, annak a legfőbb csúcspontjának állítjuk be. Ennek eszköze nem csupán, sőt nem is elsősorban a politikai közbeszéd. A gondolkodásmód befolyásolásának egyik fontos eszköze például az oktatás. Emlékezzünk csak vissza a közoktatásban eltöltött éveink tapasztalataira: ugye éreztük a történelemkönyvek szimpátiáját az aktuális rendszer irányában? A mondatokból ki lehet olvasni a szerző lelkesedését a mai berendezkedés irányába ható léptek iránt. Például ha a dualizmus bő ötven évének elemzéséről van szó, akkor gyakran szóba kerül az értékelésnél, hogy hát ez egy elavult konstrukció volt, mert a választójog nem volt általános és egyenlő. Ez a mondat látszólag semleges nézőpontból íródott, holott nagyon is elfogult: a mondat magában foglalja azt a felsőbb elvárást, hogy az általános választójog az kell. Mi pedig nem szégyelljük kimondani: már miért is kellene? Az ilyen mondatok körülbelül úgy hangzanak, mintha egy nemzetiszocialista szellemű tankönyv például a Német Császárság 1871 és 1918 közötti rendszerét úgy írná le, hogy elavult, mert nem tilalmazta a zsidók és a keresztények közötti házasságot. Itt azt sugárzik a mondatból, hogy kötelező elvárás, mintegy categoricus imperativus a szerző által hiányolt intézkedés meghozatala. Ne tessék félreérteni: egy szóval sem mondtuk, hogy az oktatásnak értéksemlegesnek kell lennie, de még az értéksemlegesség is jobb, mint a nyílt vagy burkolt baloldali propaganda.

Mi, konzervatívok elvetjük a lineáris történelemfelfogást: a történelem organikus fejlődésében hiszünk. Elutasítjuk azt a szemléletet, hogy ami új, pusztán annál a ténynél fogva, hogy újabb, pozitív értékelést érdemel. Nincs olyan, hogy „reakciós” vagy hogy „haladó”, jó van - és rossz van. Számunkra az az érv, hogy „2008-ban, Európában” (értsd: az Európai Unióban és liberális demokráciában) élünk nem jelent semmit, nem adjuk fel azokat az elveket, amelyeket évezredek munkáltak ki, és nem adjuk fel a reményt, hogy előbb vagy utóbb visszatér a normális kerékvágás.

El kell oszlatnunk azonban egy gyakori tévedést is. A fentebb hivatkozott 1951-es Idegen szavak szótára szerint a konzervatív „a régi rend fenntartására hajlamos; minden újítással, újdonsággal szemben ellenséges; megcsontosodott”. A konzervativizmus azonban nem a múlthoz ragaszkodást jelent, és nem abból fakad, hogy valaki egyéni korlátozottságából, frusztrációjából fakadóan (megjegyezzük a baloldalnak mindig is közkedvelt eszköze volt az ilyen ostoba magyarázatok segítségül hívása a jobboldal lejáratása, ld. Adorno) nem tud alkalmazkodni az újhoz, és ezért múltba révedő romantikus tévképzetekbe menekül. A konzervatívok nem azért hisznek abban, hogy ami régen volt az sok tekintetben jobb volt, mert az régen volt, hanem azért, mert jobb volt – az egy külön kérdés, hogy ez időben korábbra tehető. A konzervativizmus időtlen értékek időtlen felvállalását jelenti.

Tévedés az is, hogy a konzervatívok a „múlthoz ragaszkodásuk” miatt elutasítanak mindent, ami új. Nem utasítjuk el a technikai fejlődést, nem vagyunk géprombolók, mi is tudjuk, hogy az űrsikló fejlettebb mint a lovas kocsi. Mi is ugyanúgy használjuk a technika vívámányait, mint bárki más. Ez azonban fejlődést jelent, nem pedig a baloldali értelemben vett haladást. Továbbá a technikai eszközök fejlődéséből nem következik az, hogy a tradicionális értékrend idejétmúlt lenne. Miért kéne, hogy következzen a mikroprocesszor feltalálásából a családnak, mint a társadalom alapegységének szétzilálása, az értékek rombolása? Egy technikai eszköz (például egy processzor, egy szoftver) el tud avulni, egy érték soha. Egy érték vagy eleve hibás, vagy pedig örökérvényű.

Nehéz helyzetben van e korban az őszinte konzervatív, hiszen nem csak a konkrétan baloldali politikai erőkkel szemben kel felvenni a szellemi harcot, mert a baloldaliság, mint egy féreg rágta be magát a közgondolkodás testébe. A baloldali eredetű beidegződések ellen küzdeni nem könnyű, de nem is lehetetlen. Azonban a küzdelmet csak úgy vehetjük fel, ha előbb megismerjük ezen beidegződések forrását, mibenlétét, ezáltal megismerve a gondolatmenet hibás pontjait. Szakasits Árpád szélsőbaloldali politikus a MÚOSZ közgyűlésén adott programismertető beszédében így fogalmazott: „…Orvosi szerep vár ránk, újságírókra, amikor ennek a beteg nemzeti közvéleménynek átformálását vállaljuk. Hivatásunk: tanítani, nevelni a betű erejével, az érvek fegyverével, meggyőződésünk hatásával…” A mi feladatunk nagyjából ugyanez, csak épp ellenkező előjellel, a tisztesség erejével.

Írásunkat Oswald Spengler szavaival zárjuk: „E korba születtünk, és bátran kell a számunkra elrendelt utat végigjárni, más választásunk nincsen. Reménység és menekülés nélkül kitartani az elveszett poszton: ez a kötelességünk. Kitartani, mint a római katona, kinek csontjait ott találták Pompeji kapuja előtt, aki meghalt, mert a Vezúv kitörésekor elfelejtették felváltani. Ez az igazi nagyság, ez az igazi race! A becsületes halál az egyetlen, amit az embertől nem lehet elvenni.

66 komment

Címkék: jobboldal filozófia konzervativizmus fejlődés propaganda andrás baloldal reakció ideológia haladás dessewffy lánczi eszmetörténet történelemfelfogás történelemszemlélet progresszió aurél

A bejegyzés trackback címe:

https://magyarkodo.blog.hu/api/trackback/id/tr24810558

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2008.12.09. 07:12:17

Megjegyzem: a szándék egy könnyen érthető cikk összeállítása volt, belefoglalhattam volna Hegelt, Madácho, Marxot stb. stb., de az a közérthetőség rovására ment volna...

amazon 2008.12.09. 08:15:15

Egyetlen dologgal vitatkoznék, de azzal komolyan:

"A baloldali folyton újít, mindig valami mást keres"

ez nem a baloldal, ez az EMBER. Csupa naggyal."a hagyományos értékek következetes képviseletével" csak az a baj, hogy az értékeknek is változni, idomulni kell. Amint vége ennek, az emberiségnek is az lesz.

Lehet hogy a fejlôdés nem mindig visz elôre, tanulunk belôle, es nosza, mégegyszer. Igy megy ez.

Meg lehet állni a fejlôdésben(változásban), csak azok a civilizációk nem léteznek ma már.

Szerintem azt kellene látni, hogy a világ,a történelem, az élet nem állapotok hanem változások sorozata. Ez nagy differencia! Es ettôl jó!

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2008.12.09. 08:40:29

Nem, ezek baloldali marhulások. Az újítások keresése a technika és a tudomány terén dicséretes dolog.

De az újítás itt rombolást jelent. Rombolni azt ami magasztossá és kulturálttá teszi az embert.

Ugyan mi jó újítás lenne a családok rombolásában?

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2008.12.09. 08:46:01

Ha valami jó, az nem azért jó, mert új, hanem azért mert jó.
Az újdonság önmagában semmilyen értéket nem képvisel.

amazon 2008.12.09. 09:27:53

Ez így van, az új nem feltétlen jó. De honnan tudod amíg nem próbáltad? Vagy valaki meg nem tette?
De a "csak a régihez ragaszkodás" az feltétlen rossz. Ha nem értesz egyet, javaslom csak élj 80 évvel ezelôtti színvonalon fél évig...

Engem nem tesz semmi magasztossá, kulturálttá talán tesz néhány dolog, de honnan tudjam hogy valami nem tesz méginkább azzá? Minimum meg kéne nézni és végiggondolni, mielôtt elutasítjuk, azzal hogy ez nem felel meg a hagyományainknak!

Eléggé lufi amit írsz, a társadalomtudomány egy tudmány, akkor ugye támogatod hogy itt is keresse mindenki az újításokat?

és honnan tudod hogy a család az a tuti? Lehet hogy csak nem találtuk még ki a jobbat! :)

Komolyan: miért is rombolja a családot? Az nem rombolás, ha engedi, hogy ha nem akarod ne legyen neked. Ezt hívják szabad akaratnak. Sokkal inkább gáz, ha valakivel akarok élni, csak úgy, mondjuk kipróbálni, és valaki azt próbálja megakadályozni, holmi "nem erkölcsös" dumával. Na ne már...

új házat meg elég nehéz a régi lebontása nélkul építeni..meg kell nézni, hogy melyiket, de bontani kell..és van hogy téved az ember, ilyenkor megint bont és épít.A Katedrálisok is így keletkeztek. A kereszténység is volt felforgató vallás...

Változik minden, és ez jó, eggyel kevesebb ok a halálra, az unalomba nem dögölhetünk bele...:)

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2008.12.09. 11:40:52

Egy ország, egy nemzet, egy társadalom nem kísérleti terep. Kísérletezni a technikai eszközökkel kell, ezek fejlesztése az emberiség közös érdeke.

Elolvastad a cikket? Hol írtam csak a régihez ragaszkodásról? Én arról beszéltem, hogy az, hogy valami jó az nem attól függ, hogy az régen volt, hogy ma van, avagy hogy holnap lesz-e.
Azt meg külön leírtam, hogy nem a technikai eszközök (termelőeszközök) visszaálításáról van szó. A konzervatívok sem járnak lovaskocsin. Nem is az életszinvonalról van szó, hanem az emberiség alapértékeiről: család, haza, nemzet, becsület, tisztesség stb.

Szó sincs arról, hogy minden újat utasítsunk el pusztán a hagyományra tekintettel. A konzervativizmus arról szól, hogy ami jól működik, márpedig a hagyományos dolgok általában azért válhattak hagyományossá, mert kiállta az idő próbáját, azt nem kell zargatni.

A társadalomtudomány önmagában csak egy okoskodás, itt a népen való kipróbálásról volt szó, ami inkább ráerőszakolásképpen ment.

A család a tuti, hidd el:)

A család rombolása a tekintélyének, megbecsültségének csorbításában áll, mellesleg régen se volt kötelező családot alapítani.

"Sokkal inkább gáz, ha valakivel akarok élni, csak úgy, mondjuk kipróbálni, és valaki azt próbálja megakadályozni, holmi "nem erkölcsös" dumával. Na ne már..."

Demár. Az ember párja nem próbaba, hanem a családja. Az ember az anyját, apját, testvérét se szokta lecserélni "nem vált be alapon".

"Manapság sokan követelnek egyfajta "jogot a próbaházassághoz" olyan esetekben, ahol a házassági szándék fönnáll. Bármilyen szilárd azok elhatározása, akik korai szexuális viszonyba kezdenek, az ilyen viszonyok "nem alkalmasak arra, hogy őszinteségben és hűségben biztosítsák egy férfi és egy nő személyes kapcsolatát, és főként, hogy e kapcsolatot megóvják a képzelgésektől és a vak ösztönöktől". A testi egyesülés erkölcsileg csak akkor megengedett, amikor a férfi és a nő között végleges életközösség jött létre. Az emberi szerelem nem tűri a "próbát". A személyek egymás közti teljes és végleges odaadását kívánja meg." (KEK)

"Változik minden, és ez jó, eggyel kevesebb ok a halálra, az unalomba nem dögölhetünk bele...:)"

Mi jó abban, hogyha az emberi élet nem ismeri a stabilitást? Csak modern korunk rohanó világa által megzabolázott rakoncátlan ifjúsága gondolhatja így - jellemző módon ha nem szól az entartete musik a fülében és nincs rágó a szájában már nem is bír meglenni.

amazon 2008.12.09. 13:43:36

én nem azt írtam, hogy te azt írtad, hanem hogy a CSAK új az nem feltétlen rossz, de a CSAK régi az feltétlen az.Ebbôl azért következik valami az új és a régi viszonyára...

"ami jól működik" - én úgy gondolom, hogy MINDENHOL, a "működik" területeken is meg kell hallgatni az ötleteket, végig kell gondolni, hátha az új jobb...


"Demár. Az ember párja nem próbaba, hanem a családja. Az ember az anyját, apját, testvérét se szokta lecserélni "nem vált be alapon".

De eldönti, hogy mennyit van velük. 1-2 órát évente, havonta vagy naponta. Ez pontosan így jó. Tökéletesen megértem azon ismerôseimemet, akik emiatt élnek más városban.


Pontosan azért kell próba, hogy lásd, valóban ô-e a párod.A testi egyesülés meg pontosan akkor megenkedett ha mindkettônknek jólesik. Erkölcsileg is.

"Mi jó abban, hogyha az emberi élet nem ismeri a stabilitást? "

Az, hogy szerintem a magam 35 éves ifjúságával a stabilitás unalom. Szeretek utazni, nem szeretem ha ugyanaz a munkám 2-3 évnél tovább, szeretem hogy a gyerekek növekednek, hogy nem 100 éve ugyanottlakik a család, hanem teljesen jó 4-5 évente költözni, máshol lakni. Más vidéken, más országban. De tudod mit, a 4-5 legyen inkább 2-3, kezd sok lenni. Nem baj ha valaki nem így gondolja, csak ne szóljon bele, ha egyre többen meg így gondoljuk.A lényeg, hogy boldog légy.:)

Czelder Orbán 2008.12.10. 14:47:04

Hmmm, ha jól látom, a szerző szinonímaként használja a jobboldal és a konzervatívizmus címkéket, ami helytelen. A Konzervatív per def. jobboldali, de a jobboldali per def. nem konzervatív.

Más. Kicsit Zeitgeist-os hangulata van az írásnak. Jól érzem? (és itt most nem az ilyen című filmre célzok)

Egyébként tetszetős írás, bár talán kissé hosszú.

Üdv.

pierre bayle 2009.08.29. 08:54:48

Hogy milyen unalmasaknak teccik lenni a konzervatív uraknak: belekiabálnak a világba némely kissé üres szavakat (hagyomány, tekintély, stb.), felvázolnak egy elnagyolt és erőltetett ellentétet a gonosz, konstruktivista balról és a jó, szerves jobbról, aztán kicsit becsukják a szemüket, s úgy csinálnak, mintha az, amit ők hagyománynak méltóztatnak nevezni nem volna plurális, sokféle, vitatott, etc. (Pl: kereszténység, de melyik: Jansenius v Erasmus? Mert a kettő gyakorlatilag mindenről mást mond...)

Szóval mintha egy kicsit túltengene az automatizmus, mintha túlzottan is bíznának az urak a varázsigékben.

pounderstibbons 2009.08.29. 09:25:59

Tessék már megmondani, hogy mi a fityfenéért hagytuk oda azt a jó kis hordatársadalmat? Az nem volt a tuti? Hát a nemzetségek, törzsek, nagycsaládok?

A társadalmi együttélés szabályai az emberiség kezdetétől változnak, ebben része van a technikai fejlődésnek (pl. fogamzásgátló) és a társadalmi ideák módosulásának (pl. női egyenjogúság, válás-házasságon kívüli gyerekek elfogadása).

Egy konzervatív számára érték lenne a megkövezés amit bűnös módon elhagyott az emberiség?
Mi az az ideális pont a történelemben, amit egy konzervatív elme az örök időkig védhet igazsága biztos tudatában? Szerintem ilyen a történelemben nem volt és valószínűleg nem is lesz. Kíváncsian várom melyik korszakot-társadalmat tartja ideálisnak a posztíró, mert ebből az írásból csak azt látom, hogy az ő fejében van egy elképzelés a "tuti" társadalomról és nagyon szeretne ABBA AZ IRÁNYBAN HALADNI!
Miközben más haladási irányokat meg elutasít. Azért mert valaki a múltból eredezteti az elképzeléseit, az még ugyanúgy vágyfantázia, mint aki a jövőből.

kisa 2009.08.29. 09:34:24

"...nem adjuk fel azokat az elveket, amelyeket évezredek munkáltak ki, és nem adjuk fel a reményt, hogy előbb vagy utóbb visszatér a normális kerékvágás. "

Szeretném, ha ezt kicsit részletesebben kifejtenéd:
Mik azok az elvek?
Mi a normális kerékvágás? Mennyi idővel kell visszamenni a múltba: a görögökhöz? rómaiakhoz? Horribile dictu az Ószövetséghez? Netán Krisztushoz? Milyen klassz lenne, ha azért, mert szar az ország állapota, valamiféle boszorkányokat okolni, megfogni párszáz (ronda vagy csinos) nőt, kicsit megautodafézni, aztán jól megégetni őket. Mert kedves posztyíró, voltak idők, amiko pl. ez volt a normális...

tsimora 2009.08.29. 09:44:04

A Szerző az interneten névtelenül terjedő írásból kívánja levezetni mondanivalóját, miszerint a konzervatív jobboldal ciklikus, a haladó baloldal lineáris történelemszemléletű. Mivel az íráshoz nem tartozik név, véleményként kezelendő, és hibás megfigyelésnek tűnik. A konzervativizmus íve sokkal inkább egy emelkedő spirális úttal írható le, amelyben hosszabb úton jut el ugyanoda, mint a lineáris utat követő nézetek.

A konzervatív is magáévá teszi a haladás eszméit, de szükségszerűen később jut el ugyanoda, mint akinek nincs szüksége arra, hogy legyőzze a konzervatív gondolkodásmód fékező tényezőit.

Pl. a mai Magyarországon különösen élesen tapasztalható, hogy a hazai újkonzervatív oldal 20 év alatt még nem tette magáévá a klasszikus szadad piaci gondolkodást sem, pedig az hagyományosan konzervatív politikai körökhöz köthető a nyugati társadalmakban. Ezzel szemben a hazai baloldalnak, lévén nem spirális (vargabetűs) gondolkodást követnek, ez már rég nem kérdés.

Ezért én cáfolom a tézist, miszerint a konzervatív gondolkodásmód ciklikus, mert a trendje ugyanúgy haladás irányt mutat, ami így csak spirális függvénnyel írható le. A cikkíró tehát egy téves feltételezésből jutott hamis következtetésekre.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.08.29. 09:45:46

@pierre bayle:
Hogy milyen unalmasaknak teccik lenni a balliberáli uraknak: belekiabálnak a világba némely kissé üres szavakat (haladás, szabaság, stb.), felvázolnak egy elnagyolt és erőltetett ellentétet a gonosz, tekintélyelvű jobbról és a jó, szerves ballibről, aztán kicsit becsukják a szemüket, s úgy csinálnak, mintha az, amit ők szabadságnak méltóztatnak nevezni nem volna plurális, sokféle, vitatott, etc. (Pl: liberalizmus, de melyik: Eötvös v Kuncze? Mert a kettő gyakorlatilag mindenről mást mond...)

Szóval mintha egy kicsit túltengene az automatizmus, mintha túlzottan is bíznának az urak a varázsigékben.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.08.29. 09:50:00

A történelemben nincs sem haaldás, sem stagnálás... :)

pierre bayle 2009.08.29. 09:57:07

@Suum Cuique: ez persze vicces eljárás, de nem igazán ül: merthogy nálunk belefér a pluralizmus, mink ugyanis nem az Igazságról meg a Helyesről beszélünk (mer nem tudjuk, milyen az, a konz kollégákkal ellentétben).

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.08.29. 10:04:23

@pounderstibbons:
Idiótaság. A természettörvények örök igazságok, a megkövezés nem volt az. Hibás szemlélet régen is volt. Az elv itt is csak annyi, hogy a bűnt büntetés kell, hogy kövesse A keresztény nemcsak konzerfvatív és nemcsak forradalmi,
ahogy Jézuzs sem volt sem egyik sem másik. Ugye a protestánsok liberálisok, a bolsevikok pedig Jézust forradalmárnak állítják be, ami egyoldalú csúsztatás. Csak bizonyos szempontból volt az.

A józan szemlélet kell.

Vegyünk egy példát a természetjogi alapelvekből:
A nők azért nem lehetnek egyenjogúak mindenben, mert nem mindenben azonosak velünk, férfiakkal. Amiben lényegazonosak abban igen. Ől. nő is ember, nem lehet adni venni, nem lehet megölni mint egy tárgyat.

Ezek józan ésszel beláthatóak.

Az a lényeg, hogy a pozitív törvényeket a természettörvényekhez, akár a levezetett természetrövényekhez kell igazítani.


Ajánlott:
Vatikáni Figyelő - Ateista humanizmus: az emberi önhatalmúság istenítése

ElCapitan 2009.08.29. 10:04:25

Nem hinném, hogy léteznének örök és egyetemes értékek. A kultúra és a korszak függvénye, hogy konszenzuálisan mit tekintenek annak.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.08.29. 10:08:06

@pierre bayle:
Dehogynem. Mert amit Ön mond az csak a duma, az elmélet. Igen is, a ballibáknál is létezik egy elképzelés a Helyesről, amit aztán gőgösen, magas lóról képviselnek.

Pl. dogma, hogy a homoszexualitás vagy akár a promiszkuláris heteroszexualitás egyenlő a tradícionális családmodellel. Aki ezt tagadja, anathema sit.

BOB 2009.08.29. 10:17:14

Nekem uj, hogy a protestansok liberalisak lennenek.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.08.29. 10:17:42

Nincs bigottabb, intoleránsabb ember egy lelkes vadliberálisnál... :)

BOB 2009.08.29. 10:20:54

Talan csak egy lelkes vadkonzervativ :)

subabubba 2009.08.29. 10:29:38

Hemzseg a cikk az ellentmondásoktól. Például a nyugati baloldali értelmiség arrogáns, de a konzervatívok akkor mik? Örök, múlhatatlan értékek örök képviselői? És persze ezeket az értékeket ők határozzák meg, ugye?

Ha valaki nem tud igaz keresztény lenni, akkor lesz belőle konzervatív, gondolom. A konzervatív lehet rossz indulatú, maradni, gáncsoskodó, populista, demagóg - mint mondjuk most a FIDESZ.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.08.29. 10:30:07

@BOB:
Tévedsz. Egy egyszerű teszt. Míg a lényegében LMP-HP (azaz ultrarohadtulvadliberális) propagandablogként funcionáló magyarinfo/kettősmérce blogról kivágtak egy linkért kivágtak, Téged innen senki se fog kivágni... :)

BOB 2009.08.29. 10:34:57

@Suum Cuique: nem en tevedek, te ertesz felre. Szerintem egy vadliberalis es egy vadkonzervetiv kozott tolerancia szempontjabol nincs kulonbseg. Ugyanis naluk a "vad" a lenyeg, nem a liberalizmus vagy konzervativizmus.

pounderstibbons 2009.08.29. 10:35:15

@Suum Cuique:
Ahh, szóval pozitív törvények és józanság. OK, ezt aláírom bármikor.

Útbaigazítanál a természetjogi törvények kódexének irányába, már ha hivatkozol rá? Merthogy tudtommal soha sehol nem vezették be őket. Vajon miért nem, ha mindennél világosabbak?

Bűnt büntetés kell, hogy kövesse? És a kiskorúak, és az elmeháborodottak bűnei, saját életük védelmében vétkezők? Az ő büntetésüket is megkövetelnéd? Hány éves kor alatt, a elmebetegség és a fenyegetettség milyen fokától nem érvényes már a "bűnt büntetés kell kövesse" természetjogi alapelv? Mint látható szép és jó ki nem hirdetett törvényekre hivatkozni, csak éppen egy nyomorult KONKRÉT esetet sem lehet velük eldönteni.

A kommented szerint Jézus egyszerre volt konzervatív és liberális, akkor talán nem kéne a fejlődés/haladás esküdt ellenségének beállítani magadat a posztoddal...

"a ballibáknál is létezik egy elképzelés a Helyesről, amit aztán gőgösen, magas lóról képviselnek."
Ahha, szóval náluk IS, ezekszerint nálad IS CSAK EGY ELKÉPZELÉS VAN A HELYESRŐL. Csak perzse a konzi elképzelés jó a másik meg nem. Hogy miért?
Erre válom válaszodat azon túlmenően, hogy azértmertcsak.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.08.29. 10:36:28

@subabubba:
Na ácsi. Egyoldalúan közelíted meg.
Másrészt meg ha úgy és abból indulunk ki, amiből te akkor is rosszabb a ballib.
Hiszen még hazudik is egyet: "Én nem hiszek az abszolút igazságban, pluralizmus van, és az én véleményem is csak egy vélemény, mégpedig csak egy a sok közül." Pedig a lószart kezeli csak véleményként, abszolút igazságként kezeli. És ezért nem csak hazug, hanem hipokrita is

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.08.29. 10:44:35

@BOB:
Az a baj, hogy olyan liberálisok, akik nem "vadak", kissé hiányos termékek a piacon. Van helyette szadesz meg lmp, meg mögötte egy ún. "értelmiség", amely csak egy kottáról tud énekelni. Ha nem értesz egyet velük, akkor nem vagy európaiértelembenvett, hanem náci vagy.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.08.29. 10:46:21

@Suum Cuique:
Továbbá a vadliberalizmus már önmagában is egy önellentmondás. Hipokrízis. Annyira toleráns vagyok, hogy nem tolerálom, aki nem ért velem egyet.

Dr. Trebitsch 2009.08.29. 10:49:21

Egyre jobban kezdek rokonszenvezni azzal a gondolattal, miszerint "felnőtt embernek nincs világnézete". (Nem írom le, kitől származik, mert kedves az életem. :)

Úgy hangzik, mintha nihilizmus lenne, pedig nagyon is értékelvű: nem egy felvett vagy örökölt ideológia mentén formálok véleményt, hanem egy belső, felnőtté válásom során, tapasztalati úton kialakult értékrend alapján. Az élet sokrétű, és különböző jelenségeiben különbözőképp foglalhatok állást: lehetek konzervatív (hagyománytisztelő), liberális (mások szabadságát elismerő), nemzeti érzelmű, toleráns, szociálisan érzékeny, stb.

Kétdimenziós gondolkodás az, amelyik ezeket egymást kizáró eszméknek látja. Azt hiszem, jobb, ha maradok szabad, és nem menetelek együtt senkivel, se jobbra, se balra.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.08.29. 10:53:35

@igazitrebitsch:

Pedig ez "kissé" nihilistán hangzik.

Ballib tétel, hogy "nincs objektív igazság" (ami ugye csak duma, mert a saját mondókájukat annak tekintik). Ám ez a tétel is önellentmondás, hiszen akkor ha azt mondom, hogy nincsen objektív igazság, akkor az csak akkor lehet igaz, ha mégis van, legalábbis egy dologban: objektív igazság az, hogy nincs objektív igazság. Máskülönben ez a tétel is csak egy vélemény.

Ajánlott olvasmány:
www.depositum.hu/eretnekek/kant.html - Kant, az Igazság szubjektivizálója

BOB 2009.08.29. 10:54:11

@Suum Cuique: szerintem boven van olyan liberalis, aki nem "vad", csak azok tobbnyire messzirol elkerulik az altalad emlitetteket.

En nalad megengedobben fogalmazok, mikor azt mondom, szerintem a XXI. szazadi magyar liberalizmus vizvalasztoja valoszinuleg az, hogy letezhet-e tolerancia az intoleranciaval szemben.

toros 2009.08.29. 10:54:27

"A józan szemlélet kell.

Vegyünk egy példát a természetjogi alapelvekből:
A nők azért nem lehetnek egyenjogúak mindenben, mert nem mindenben azonosak velünk, férfiakkal. Amiben lényegazonosak abban igen. Ől. nő is ember, nem lehet adni venni, nem lehet megölni mint egy tárgyat.

Ezek józan ésszel beláthatóak.
"

Nem látom be józan ésszel, hogy mégis miben nem lehetnek egyenjogúak a nők? Mire nem alkalmasak? Milyen természetjogi alapelvekre gondol a t. cikkíró?


.

toros 2009.08.29. 11:04:25

@Suum Cuique:

Igazitrebisch hozzászólása miért hangzik "kissé nihilistán"? A gondolkozás képessége egyenlő a nihilizmussal?

Dr. Trebitsch 2009.08.29. 11:08:39

@Suum Cuique: nem, nem.

Ha értékekhez kötődöm, amelyek nem egy bizonyos politikai irányzat értékrendszerében vannak jelen, akkor nem vagyok nihilista. Ha kijelentem saját magamnak, hogy konzervatív (vagy liberális) vagyok, kénytelen vagyok a saját politikai közösségem által elvárt módon véleményt nyilvánítani mindenben. Lényegében automatikus öncenzúrát hajtok végre. "Követő" vagyok, nem "gondolkodó".

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.08.29. 11:13:08

@BOB:
"...azt mondom, szerintem a XXI. szazadi magyar liberalizmus vizvalasztoja valoszinuleg az, hogy letezhet-e tolerancia az intoleranciaval szemben."

Ennél még összetettebb a kérdés, miszerit először meg kéne határozni az "intoleranciának" a definícióját, amivel szemben a liberalizmus intoleráns akar lenni. Mivel az ő szemükben, hozzájuk képest mérve mindenki intoleráns, nem csak a tulajdonképpen nácik (vagyis a ténylegesen nácik, nem csak az ilyen néven felcímkézettek), hanem annál egy jóval szélesebb réteg.

Ha meg ezt tisztázták, tegyék fel önmaguknak kérdésnek: mivel toleránsabbak (különbek?) így azoknál az ideológiáknál, amelyek szintén "csak" annyit tesznek, hogy mindenkivel szemben intoleránsak, amelyek más értékrendet vallanak, mint ők.

Mert mi így a liberalizmus. A kommunisták csak a reakciósokkal, a nácik az untermensch kategóriába esőkkel, a liberálisok csak az intoleránsakkal szemben intoleránsak. A metódus és a hozzáállás egy és ugyanaz. Csak sajnos az eljárás szászor sunyibb...

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.08.29. 11:14:05

@toros:
Gondolkodás képessége = gondolkoztam, és arra jutottam, hogy minden mindegy?:)

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.08.29. 11:15:46

@toros:
"Nem látom be józan ésszel, hogy mégis miben nem lehetnek egyenjogúak a nők? Mire nem alkalmasak?"

Egy kézzelfekvő példa: bányában követ törésre?

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.08.29. 11:21:06

Például a következő linken található cikkben a szerző _valóban_ liberális véleményt képvisel. Na, ez legalább önnön ideológiával konzisztens vélemény, és mint ilyen, meglehetősen ritka.

nol.hu/velemeny/20090826-lex_hess

Persze a gőg itt is megvan ("mi képviseljük AZ Igazságot [tolerancia, szabadság, európaiértelembenvettség bla bla bla]"), de legalább leírja, hogy a liberalizmus nem kompatibilis a nemliberálisok elleni kereszteshadjárattal. És épp ezért sajnos a ma liberalizmus alatt futók álláspontja a világról egy rohadt nagy fából vaskarika.

Sakk Matt 2009.08.29. 11:22:05

Én szélsőbaloldali radikális anarchista vagyok, meg mérnök egy elég high-tech iparban (mobiltávközlés), de azt nem tudom elfogadni, hogy az űrsikló fejlettebb lenne a lovaskocsinál.
Az űrsikló egy műszaki vakvágány, amit az állami korrupció termelt ki magából és egy-két éven belül örökre eltűnik a süllyesztőben. Nincs olyan műszaki feladat, amire az űrsikló a legalkalmasabb eszköz.
Olyan műszaki feladat, amire a lovaskocsi a legalkalmasabb eszköz még mindig van. Öt év múlva már nem használ senki űrsiklót, de még rengeteg lovaskocsit fognak használni.

pounderstibbons 2009.08.29. 11:22:41

@Suum Cuique:

Én a te mesédet így ismertem:
Az ókori Kína Császára elrendelte, hogy találjanak neki egy igazságot, ami örök időkre igaz. A tudósok hosszú munka után az alábbival áltak elő, mint egyedüli örök igazsággal:
"Egyszer minden véget ér."
Persze ha ez a mondat igaz, akkor a mondatba foglalt állítás sem lehet érvényes a végtelenségig, és így tovább.

Mesélni persze én is tudok:
"Nem, és nem és nem. Nem létezik haladás semerre! Minden úgy volt jó, ahogy volt! - mondta a blogger.
- De mégis mikor volt jó?
- Öööö, akkor régen.
- De mikor régen?
- Az aranykorban.
- És az mikor volt?
- Azt már nem tudjuk, de biztos volt, csak elfelejtettük.
- És akkor honnan tudod, hogy akkor jön el megin, ha téged követünk? Meg honnan tudod mi volt akkor?
-Nem ez a lényeg, csak az, hogy nem úgy lesz jó ahogy mi kitaláljuk most, hanem úgy ahogy volt régen, bár azt senki nem tudja, hogy az hogyan volt, meg azt se nagyon, hogy miért hagytuk abba."

Továbbra is várom válaszod arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet bármit határozottan (nem relativista-liberális módon) a természettörvények alapján, persze a női (nem)egyenjogúság kérdésében kifejtett nézeteidd is érdekelnének.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.08.29. 11:23:05

@Suum Cuique:
Érdemes egyébként elolvasni a linkelt cikk alatt lévő hozzászólások zömét. Ecce homo.

Dr. Trebitsch 2009.08.29. 11:24:46

Más. Ez az ország csak akkor fog a józanság útjára lépni, ha általánossá válik a szemben álló politikai oldalak képviselői között, hogy a másik oldal gondolkodásmódja nem az ördögtől való. Nem kell egyetértenem, sőt, de jó, ha látom, hogy a nagy eszmerendszerek (Konzervativizmus, liberalizmus, szocializmus) együttélése és dinamikus egyensúlya teszi élhetővé a társadalmat.

A ló túloldalára esés tipikus példája, ami ma annyi blogon és kommentben olvasható: hogy a liberalizmus és a baloldaliság végleg leszerepelt. Pedig nem, csak az MSZP-SZDSZ koalíció kúrta el, amit csak lehetett, és ez nem ugyanaz. Már csak azért is így van ez, mert a két említett pártnak túl sok köze nincs a nevében foglalt ideológiákhoz: a Maszop pont annyira szocialista, mint amennyire a Szadesz liberális.

Az ő kudarcukból azonban nem az kéne, hogy következzen, hogy jöjjön egy színtisztán konzervatív opció, hanem hogy égető szükség lenne a baloldaliság és a liberalizmus hiteles képviseletére ebben az országban. Persze ez vágyálom, tudom.

De annyit bárki beláthat, aki nem érezte jól magát az egypártrendszerben, hogy nem sok jót ígér, ha megismétlődik... Még más előjellel sem.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.08.29. 11:27:57

@pounderstibbons:
A cikkben épp azt taglaltam, hogy a konzervativizmus nem arról szól, hogy rábökök egy dátumra, hogy példál 1875-ben jó volt, és oda kell visszamenni. A konzervativizmus annyit mond, hogy pl. száz évvel ezelőtt az általános emberi attitűdök közelEBB álltak Az Igazsághoz, hiszen pl. akkoriban egy lumpen életet élő, stb. embert a legtöbb (de sajnos akkor se az össze) ember kinézett, ma meg dicsőség. A konzervativzmus tisztában van vele, hogy a tökéletesség nem megvalósítható teljesen soha, az egy cél, amihez lehet közelíteni. És annyit mond legfeljebb, hogy a történelem egy-egy szakaszán közelebb, máskor (pl. most) távolabb kerül az emberiség tőle.

pounderstibbons 2009.08.29. 11:28:53

határozottan=határozottan eldönteni
bocs

BOB 2009.08.29. 11:36:16

@Suum Cuique: nagyon bele vagy te gyoposodve a magyar liberalisokba es az o - szerintem - kisse torz liberalizmus-felfogasukba. Ez pedig bizony szemellenzo. Pedig ha szetnezel a nagyvilagban, lathatod, hogy pl. milyen jol megfer a gazdasagi ertelemben vett liberalizmus akar a tarsadalmi konzervativizmussal, akar a szocialis erzekenyseggel. Nincs ugyanis kobe vesve, hogy aki hisz a piacgazdasagban az feltetlenul buzi is egyben, vagy legalabbis nem lehet melyen vallasos konzervativ. Ezek nem egymast kizaro eszmek, mint ahogy a baloldal es a konzervativizmus sem egymast kizaro eszme, csak epp Magyarorszagon az 1990-es evektol kezdve ez igy alakult ki, szekertaborok menten, ahol a loveszarkok eleve megakadalyoztak azt, hogy ertelmes vita folyjon akar a liberalizmusrol, akar a konzervativizmusrol.

Az jo es orvendetes, hogy a konzervativ fiatal ertelmiseg (a 90-es evek torgyani amokfutasai es egyeb konzervativnak nevezett vargabetuk utan) kezdi ujra megtalalni sajat identitasat, es oszinten hiszem, hogy elobb-utobb ez elkerulhetetlenul meg fog tortenni a liberalisokkal es a szocialdemokratakkal is. Ugyanakkor egyaltalan nem biztos, hogy ezt az uj identitast a szembenalasra kell alapozni, mert barmennyire is fontos kozossegkepzo ero a kozos ellensegkep, ezek az ideologiak egyaltalan nem zarjak ki egymast olyan antagonisztikusan, mint ahogy ezt sokan - peldaul ebben a posztban te is - lattatni szeretnek. En peldaul - ha ugy vesszuk - egyszerre vagyok gazasagilag liberalis, neveltetesileg konzervativ, sziveben meg szocdem. Mellette pedig protestans is. Nem tudnam magam elhelyezni a te skalaidon.

pounderstibbons 2009.08.29. 11:43:23

közelebb? no de milyen skálán? mikor álltak a legközelebb?

Nézzünk körül a 100 évvel ezelőtti Magyarországon, tehát még nincs Tanácsköztársaság, nincs kommunizmus, nincsenek multik, az emberek "közelebb állnak az Igazsághoz".

Forrásként hirtelen ezt találtam (via gugli):
krono.inaplo.hu/index.php/inter/9-review/728-bulvarhirek-1909-1914-magyarkanizsa

Nah nézzünkk miről írt az akkori Nagykanizsai polgári-bulvárlap:
"a lapkiadó-szerkesztő kiléte ismert, Bruck P. Pál, aki polgári érdekeltségű lévén néhány főleg az erkölcsi példamutatást és a közélet fejlesztését tekintve kifejezetten részrehajló volt. Bár a lap egy később megjelent számában (1910. január 2.) kifejti, hogy az újság lapjain személyeskedésnek helye nincs, ám már magában a megszólalásban is egyértelmű utalás történik a város fejlődését ellenző gazdákra. A publikálások külön-külön is fokozták a felek (nagybirtokos gazdák érdekeiket szembehelyezték a várost vezető értelmiséggel) közötti nézeteltérést.

A bulvárhírek túlnőtték ugyanis a hír, mint rovat kereteit, ésszerű lépés volt tehát a példányszámnövelés, bővítés. Szenzációhajhász eladási stratégiának bizonyult a cikkek címeinek tömör és érdektelen mivoltát („Tűz”, „Baleset”, „Bicska”) felváltó hangzatos témamegjelölések („Revolver és vasvilla”, „Merénylő cigány”), a cikornyás kulcsszavakkal az olvasók figyelmének megragadására törekedtek."

Honnan olyan ismerősek nekem ezek a dolgok?:)

Ugye mennyire nem hanyatlottunk, bár nem is igazán fejlődtünk?

borgir 2009.08.29. 11:47:01

A történelemszemlélet sem állandó. Az írásban foglaltak is egy adott korszakra jellemzőek leginkább. A ciklikusság elsőként és jellemzően a római történetírás sajátossága. A lineáris történetszemlélet pedig, bizony-bizony a keresztény történetfelfogásra jellemző. A marxista történetírás innen már csak átvette és saját képére formálta.
Az, amire a Tisztelt szerző utal, egyik sem. Az egy retrospektív-statikus elképzelés egy abszolút absztrakt valóságról.
A revolutio egyetlen esetben sem azt jelenti, hogy pontosan megegyező állapot tér vissza. Hiába lett a katolikus kultúra nagy korszaka a barokk, és hiába követte ez a reneszánszot, tartalmában nem egyezett már a skolasztikával. Elfogadta, magába építette a változásokat, válaszokat adott rá. Egyszerűsítve a kérdést, az elvek, értékek új tartalmakkal töltődhetnek fel a nélkül, hogy a jó-rossz erkölcsi tengelyen mért értékük változna.
Ellenben az örökérvényú nagy igazságok sok esetben egy adott történelmi helyzet (jelen), kívánt értékeinek a múltba való visszavetítése, majd megváltoztathatatlan állandóként való meghatározása.

Kukabuvar 2009.08.29. 12:34:08

@Suum Cuique: Konkretan sikerult osszehordanod egy rakat hit-alapu butasagot, amivel nincs baj, mint ahogyan azzal sem, hogy mindezt publikaltad. Ezt hivjak liberalis szemleletnek (marmint azt, hogy te ezt megtehetted). A baj akkor van, amikor vissza belso kesztetesed van arra, hogy visszaallits valamit, amirol azt sem tudod, hogy micsoda. Tudod ha mindenki konzervativ lenne, akkor nemcsak hogy a farol nem jottunk volna le, hanem a tengerbol sem ki ;) (ez termeszetesen trefa volt). A te jogaidat, hogy itt szorhasd a butasagot a kvazi liberalisok vivtak ki, ahogyan a baratnod/feleseged szavazojogat is. Amikor te a progresszio ellen ervelsz, akkor a sajat szabadsagjogaid ellen ervelsz. Ha ezt nem veszed eszre, akkor csak gratulalni tudok: kar volt a progresszivek altal kivivott ingyenes oktatasert. Vettek volna belole inkabb kumiszt a konzervativok a jurtaba....

gitáros 2009.08.29. 12:48:45

"Csak modern korunk rohanó világa által megzabolázott rakoncátlan ifjúsága gondolhatja így - jellemző módon ha nem szól az entartete musik a fülében és nincs rágó a szájában már nem is bír meglenni."

Azt hittem, ilyen porosat élő ember ma már nem mond. Tévedtem.

Lord Kilburn 2009.08.29. 12:52:01

Találtam egy írást, Koppány vezér katonájának elmélkedéseiből, aki később Vazul szolgálatába is beállt:

„Mi, konzervatívok elvetjük a lineáris történelemfelfogást: a történelem organikus fejlődésében hiszünk. Elutasítjuk azt a szemléletet, hogy ami új, pusztán annál a ténynél fogva, hogy újabb, pozitív értékelést érdemel. Nincs olyan, hogy „reakciós” vagy hogy „haladó”, jó van - és rossz van. Számunkra az az érv, hogy „1005-ben, Európában” (értsd: a Keresztény Európában és feudális monarchiában) élünk nem jelent semmit, nem adjuk fel azokat az elveket, amelyeket évezredek munkáltak ki, és nem adjuk fel a reményt, hogy előbb vagy utóbb visszatér a normális kerékvágás.” :D :D :D

toros 2009.08.29. 13:19:49

@Suum Cuique:

A bányában kőtörésre teljes mértékben alkalmasak a nők, simán hozzáedződnek. Vagy választójog csak 100 kg fölött járjon?

Ennél azért jobb, legalábbis elgondolkodtatóbb válaszra vártam.

A másik pedig, végülis minden mindegy, legalábbis az egyén szintjén, hiszen a végén a jelenlegi formád a halállal megszűnik. De az, hogy ápolom a magyar hagyományokat (konzervatív) és emellett támogatom a melegfelvonulást (liberális), nem jelenti azt, hogy egy kissé nihilista vagyok. Persze nihilista is vagyok, mondjuk egy tízórás teljesítménytúra után minden mindegy. :)

darkmirjam 2009.08.29. 13:42:36

Hát szép összefoglaló. Amolyan szerecsenmosdatás. Megtalálható benne rengeteg konzervatívizmust védő értelmetlen fordulat. Előkerülnek a misztikus értékek, melyeket konkrétan megnevezni tilos, mert akkor talán vitatható lenne értékségük. Van itt, ebben a cikkben okosan nem ellenségnek beállított, másik (bal) oldal. Ami még demokráciában is ezen értékek rombolására törekszik. Gondolom binliát éget és kötelezővé teszi a válást. Vagy mi.
Van az egykori aranykor, amikor az influenza még halálso volt, különvéleményeket gyakran kínhalállal büntettek, de biztos jobb volt. Miért? Mert hivatalosan mindenki hitt? Elfogadta, hogy akár az életéről is különböző belterjes méltóságok döntsenek. Jó lehetett. Igen, a tekintélytisztelet az egyik ami visszataszítónak hat a konzervativizmusban. Csordaszellem a már említett megnevezhetetlen értékek mentén. Szeretik úgy beállítani ezt az oldalt, mint a józanabb, fontolva haladó. Nekem épp annyira utópisztikusnak tűnik, mint az anarchikus rend. Mivel nincsenek védhető értékek, nincs példa az aranykorra, és mert békeidőben, demokráciában is úgy tesz, mintha keresztes háborúban lenne. MErt szónokai gyakran lakatarcú erkölcsrendészek, mert tiltani, korlátozni akar.

vakapad 2009.08.29. 13:45:28

Mivel ez a cikk trackback-ként Tóta W. írásánál jelent meg, onnét keveredtem ide. Tóta W. írása arról szól, hogy ne üssük a buzikat, ezek szerint a fenti hosszas fejtegetés a konzervativizmus, meg a hagyományok, meg a család, meg a stb. dicséretével logikusan arról, hogy de igen, üssük. Csak a rettenetesen bonyolult körítést nem értem se az írásban, se a hozzászólásokban. Egyszerűbben, ha lehetne, kérem!

mikka 2009.08.29. 14:00:17

Nos..az egyszeruseg hive vagyok.
A kommuizmus megbukott mint a fasizmus. Nyugodtan kimondhatjuk, a kommunizmus rossz es embertelen. Nem ertem hogy miert vannak meg ex kommunistak a mai Magyar demokratikus parlamentben. A demokratizmus miatt? Nem elfogadhato. Megismetlem, nem elfogadhato. Miert nem? Mertha engem pedofilian kapnak akkor nem szeretned ha a gyerekedre vigyaznek az iskolaban. Szeretned? Mondom , leegyszerusitettem a mondandom...hogy mindenki ertse. A nyugati demokraciakban a kommunizmus nem az a kommunizmus mint amit mi ismerunk, es a szocialista eszmekek alatt is mast ertenek..maradjunk ennyiben. A csalad a tuti. Aki ezzel leall vitatkozni az nem normalis. Ezt nem kell fejtegetni. Lehet melegnek lenni,de azt talan el kene fogadni hogy egy gyermeknek apara es anyara van szuksege. Nem ket nore es nem ket ferfira. Apara es Anyara. Ertheto amit mondok? A csalad a tuti. Lehet menni felvonulni,sot meg hazasodni is,de amikor orokbefogadasrol kezd beszelni a meleg tarsadalom akkor elborul az agyam. Nem azert mert magyar vagyok. Azert mert ember vagyok. Ettol nem erzem magam maradinak es nem is vagyok az. Anya Apa Gyermek. Egy csalad igy all fol amitoa ember el a foldon es ez igy is fog maradni. Nem azert mert nem szeretem a melegeket...hanem azert mert ez a termeszet torvenye..Nem Jezus, Buddha, Abraham es nevezz meg akit akasz..A termeszet torvenye. Majd ha Jozsi terhes lesz Gezatol , termeszetes uton akkor majd revidialom a nezeteimet. Oh, nehez szot hasznaltam..elnezest.
Ertheto voltam?
Lehetne kerni hogy kissebb betukkel irjon a szerzo? ? Mert ha tudna akkor nem latnam az irast es akkor nem bosszantanam magam foloslegesen a retardalt baloldali gondolkozok hozzaszolasain..

Pszt! 2009.08.29. 14:11:40

Én csak azt nem értem, miért akarjátok beskatulyázni az embereket jobb vagy baloldalra? Attól, hogy azt mondom haggyuk a melegeket egyszer egy évben felvonulni automatikusan szemét komcsizsidó leszek?

Kukabuvar 2009.08.29. 15:31:51

@mikka:

Nos..az egyszeruseg hive vagyok.
A kommuizmus megbukott mint a fasizmus. Nyugodtan kimondhatjuk, a kommunizmus rossz es embertelen.

Az eszme bukasa meg a gyakorlat bukasa nem ugyanaz, de mindegy.

"Nem ertem hogy miert vannak meg ex kommunistak a mai Magyar demokratikus parlamentben. A demokratizmus miatt? Nem elfogadhato. Megismetlem, nem elfogadhato. "

Dehogynem. Errol szol a demokracia. Eppugy, mint ahogy benne van a parlamentben a mesehivo part, vagy ahogy szavazatokat kap nem egy szabadsagjogok ellen harcolo part is.

"Miert nem? Mertha engem pedofilian kapnak akkor nem szeretned ha a gyerekedre vigyaznek az iskolaban."

Ezt hivjak csusztatasnak.

"A nyugati demokraciakban a kommunizmus nem az a kommunizmus mint amit mi ismerunk, es a szocialista eszmekek alatt is mast ertenek..maradjunk ennyiben. "

Ez igy van.

"A csalad a tuti. "

Jelenleg nem tudunk jobbat, maradjunk inkabb ennyiben:)

"Aki ezzel leall vitatkozni az nem normalis. "

Na. ;) Tenyleg? Mi a normalis? ;)

"Lehet melegnek lenni,de azt talan el kene fogadni hogy egy gyermeknek apara es anyara van szuksege. "

Egy gyereknek szeretetre van szuksege. Maradjunk inkabb ebben.

"Nem ket nore es nem ket ferfira. Apara es Anyara. Ertheto amit mondok? "

Ertjuk, persze, bar egyet nem ertunk.

"A csalad a tuti. Lehet menni felvonulni,sot meg hazasodni is,de amikor orokbefogadasrol kezd beszelni a meleg tarsadalom akkor elborul az agyam. "

Szived joga. Demokracia van. Velemenyszabadsag.

"Egy csalad igy all fol amitoa ember el a foldon es ez igy is fog maradni. Nem azert mert nem szeretem a melegeket...hanem azert mert ez a termeszet torvenye.."

A termeszet torvenye az is, hogy a gyenge elpusztul, meg hogy az erosebb kutya baszik.

" Majd ha Jozsi terhes lesz Gezatol , termeszetes uton akkor majd revidialom a nezeteimet. "

Nem gond, elnezzuk. ;)
Nezzuk maskepp: szerinted hol jobb egy gyereknek? Az arvahazban vagy egy szereto csaladnal? Szerintem a csaladnal. Meg akkor is, ha esetleg az a csalad ket szereto anyukabol all.

Viszont en pl. nem ertek egyet azzal, hogy mesterseges megtermekenyitessel legyen gyerekuk. A hetero szulok eseteben sem. Van egy rakat arva gyerek, tessek veluk foglalkozni, nekik otthont teremteni. Az az ember, akinek egy gyerekkel kapcsolatban az a legfontosabb, hogy "az o vere" legyen, alkalmatlan az "ember" elnevezesre.


"retardalt baloldali gondolkozok"

Sem retardalt, sem baloldali nem vagyok. De azert te letetted ide a nevjegyet, vagod? ;)

mikka 2009.08.29. 15:49:54

Ok Kukabuvar

fogalmazzunk maskepp :)

A buzik valoszinuleg le lesznek verve...de ez nekem sem tetszik, nem tudom mibol vagod hogy utalom oket..nem azt irtam..De ha elfogadod hogy az erosebb kutya baszik...nos akkor nem kell sok kepzelo ero hogy lassuk ..a buzik bizony le lesznek verve.. Mert az erosebb kutya baszik..ahogy te mondtad.. Tradiciok, vallas miegymas miatt..

Vagod?

Miert kene elturni hogy ex kommunistak uljenek a parlamentben? Milyen cimen ? 50 ev haza arulas utan,senkinek nem volt annyi esze hogy kimondja , takarodjanak a kozeletbol? Szal ha Kadar Janos elne te hagynad hogy induljon a valasztasokon.. Eleve maga az eszme nem volt mukodokepes..mert terror az alapja..
Becsulet, erkolcs..miegymas

Vagod?


A gyereknek mintara van szuksege...a szeretet evidens..gondoltam ezt nem kell magyarazni..de megis..mert ha kihagyom akkor bele lehet kotni..

Vagod?


Miert csusztatnek..valaki valahol megparancsolta hogy a hataron atszokni keszuloket le kell loni... Nem felel senki ilyesmiert? Mert ez mar tortenelem? A pedofil is ember, lehet egyszer megbotlott..adsz neki uj eselyt egy ovodaban? Hulye pelda lehet de erted hogy mire gondolok..Az ember joga a szabadsaghoz nem evidens? Miert akart engem egy kommunista abban korlatozni hogy hova mehetek es mikor, mit mondhatok es mikor.. Es akkor most ott ul a parlamentben es demokratat jatszik. Megbotlott? Megbocsajtott neki valaki ? Valaki kenyszeritette hogy reszt vegyen az egypart rendszer vezeteseben? Ugyan..ki csusztat es mit..

Vagod?

Kukabuvar 2009.08.29. 16:31:51

@mikka:

"A buzik valoszinuleg le lesznek verve...de ez nekem sem tetszik, nem tudom mibol vagod hogy utalom oket..nem azt irtam.."

Nem tudom, hogy utalaod-e oket.

"De ha elfogadod hogy az erosebb kutya baszik...nos akkor nem kell sok kepzelo ero hogy lassuk ..a buzik bizony le lesznek verve.. Mert az erosebb kutya baszik..ahogy te mondtad.. Tradiciok, vallas miegymas miatt.."


Elfogadom abban az ertelemben az "erosebb kutya baszik" elvet, hogy termeszettudomanyos teny az allatvilagban.
Mi viszont emberek vagyunk. Tehat optimalis esetben a rendorseg azok szajat keni el, akik a homoszexualisokat probaljak - nem szoban, hanem tettekkel! - inzultalni.

"Miert kene elturni hogy ex kommunistak uljenek a parlamentben? Milyen cimen ? "

Itt harom dologrol beszelunk egyszerre.

1. Beszelunk a demokraciarol:
Demokraciaban az ul ott, akit megvalasztanak. Ha ez nem tetszik, lehet menni Iranba.
Nekem sem tetszik a magukat vallasosnak feltunteto partok jelenlete, megis sz@rok bele. Joguk van ott lenni.

2. Beszelunk a parlamentben ulokrol:
En nem ertem, hogy egyaltalan a parlamentben miert csak hiteluket vesztett emberek ulnek. Ertve ezt mindegyik oldalra.

3. Beszelunk a "kommunistakrol":
Akik szetszopattak az orszagot, azok nem kommunistak voltak. Annak mondtak magukat maximum. Mint ahogy a jelenlegi "katolikus-vallasos, etc." partoknak sincs kozuk Jezushoz, annal inkabb a katolicizmushoz-keresztenyseghez, ami pont ugyanugy szanaszet szopatta az embereket, csak eppen nem az elmult otven evben.

"Szal ha Kadar Janos elne te hagynad hogy induljon a valasztasokon.. "

Ha nem kovetett el koztorvenyes buncselekmenyt az aktualis alkotmany ertelmeben, akkor persze.

"Eleve maga az eszme nem volt mukodokepes..mert terror az alapja.."

?

"Becsulet, erkolcs..miegymas"

Remek dolog a becsulet meg az erkolcs, csak nem definialhato, mivel idoben es terben valtozik.

"A gyereknek mintara van szuksege...a szeretet evidens..gondoltam ezt nem kell magyarazni..de megis..mert ha kihagyom akkor bele lehet kotni.."

A gyereknek szeretetre van leginkabb szuksege. Pont. Ha pedig errol van szo, akkor vegyuk el a gyereket az agressziv alkoholista csaladtol es adjuk oda ket normalis, egyuttelo anyukanak. Akár. Mi nem tetszik ebben?

"Miert csusztatnek..valaki valahol megparancsolta hogy a hataron atszokni keszuloket le kell loni..."

Meg jo, hogy ilyen parancsokat a tortenelem folyaman csak az altalad lekommunistazottak adtak ki....

"A pedofil is ember, lehet egyszer megbotlott..adsz neki uj eselyt egy ovodaban? "

Ne mosd mar ossze a kettot. Marhara nem ugyanaz.

"Hulye pelda lehet de erted hogy mire gondolok..Az ember joga a szabadsaghoz nem evidens?"

Az a vicces, hogy elmeletben evidens, a gyakorlatban meg ki kell harcolni. Hozzateszek meg valamit: a gyakorlatban kozossegben elve sosem lehetsz teljesen szabad.

"Miert akart engem egy kommunista abban korlatozni hogy hova mehetek es mikor, mit mondhatok es mikor."

Mert egy fasz volt. De ez nem a kommunizmus hibaja volt (hiszen az eszmet terjeszteni kellett volna, magyarul meg tamogatni is teged abban, hogy elhagyd az orszagot)

"Es akkor most ott ul a parlamentben es demokratat jatszik. "

Mutass mar nekem egy normalisan mukodo partot itthon. A parlament javareszt sz@r emberek gyujtohelye, aki nem vak, az latja. hatalmat meg penzt akar mind es egyik sem az orszag erdekeben.

Kukabuvar 2009.08.29. 16:38:54

Es meg valami, a mostani altalad kommunistanak hivott szararcok egyike nyilatkozta azt, hogy ha nem tetszik itthon, akkor el lehet menni.... Akkor innentol mar maskepp kommunista?

rikavagyok 2009.08.29. 16:54:08

És pontosan mire látod nem alkalmasnak a nőket?
mert orvosilag nem sok alátámasztott példa van rá (az egész test vibrációt, meg a sugarat valóban rosszabbul tolerálják), de az, h fizikálisan mennyit bírnak, az már sokkal inkább egyénfüggő.
Pl. kifejezetten humoros volt, mikor pár éve az az ötletem támadt, h mentőápolónak kéne lenni, heregolyók hiányában elküldtek (mint jó kondiban lévő vízilabda centert). Bezzeg az 55kg-os ropiharcos fiú csoporttársam megfelelt. Elég nehezen tudom elképzelni, h az adott pillanatban többet tudott volna felemelni nálam. Márpedig a fő hivatkozási alap az volt, h majd nem fogom tudni felemelni a 120kg-s beteget. Szerintem ő se.
Nem lenne sokkal inkább fair megoldás, h kib**ni egy cementes zsákot az udvarra, oszt vidd el egy körre... ha megy, megy,ha nem, nem...

Egyébként, ha már erről van szó, tudok egy nagyon szép világot, ahol egyetértenének veled... Legalábbis fájdalmasan hasonlóan érveltek:

borsa.hu/20090619/rosszabb_mint_a_diktatura/a_nok_jogait_sulyosan_serto_torveny_szuletett_afganisztanban/
index.hu/kulfold/2009/08/22/a_noi_jogok_ellen_tuntettek_maliban/

Szóval a részemről inkább maradnék 2009.-ben, Európában.

pounderstibbons 2009.08.29. 17:17:03

@mikka:

Vágom.

A buzikat verjék meg az erősebb kutyák mert survival of the fittest játszunk 2009-ben Budapesten.
Erkölcs, morál, törvények? Smafu?

De a komcsik ne üljenek a parlamentben mert erősebb kutyák voltak a 2 legutóbbi választáson, mert a pártoknak nem az evolúció diktál, hanem az erkölcs.

Látom az új Btk. tervezetedet:
Aki más embert megöl, az szabadon távozhat, mert ő volt az erősebb kutya.

Pedofiloknak még egy esélyt? ööö, nem a Katolikus Egyház helyezgeti őket más és más plébániára ha valami zűr van?

Kukabuvar 2009.08.29. 18:55:38

@pounderstibbons: Nem gondolta szerintem ennyire komolyan.

Vicces mindenesetre ez az egesz itteni jobboldali vilagkep; zero kovetkezetesseg, zero osszefugges-felismeresi skill, zero agy. :(
A keresztenyseg eszmejetol meg igen messze vannak, Bibliat se nagyon olvastak...

pounderstibbons 2009.08.30. 10:52:06

Köszönöm a politikai pamfletet, kedves szerző, bár spamet nem kértem a mailcímemre. Kíváncsiságomat kielégítette volna az, ha megmondod milyen korszakot tartasz természetes ősállapotnak, melyhez vissza kell térnünk az örök megújulás helyett. Ezt továbbra is várom.

Szóval megkaptam ezt a "ALAPELVEK A JOBBOLDALISÁG ÉS A BALOLDALISÁG FOGALMAINAK MEGÉRTÉSÉHEZ" című csodát ahonnan Suum Cuique meríti ihletét.

Megkérdezhetném, hogy ha remekmű akkor miért nincs szerzőjei? Annyira radikális állításokat azért nem fogalmaz meg, ho9gy amiatt a szerzőjét üldözzék...

Mondjuk egy-jkét kérdéses mondat belecsúszik
pl: "A jobboldali a fehér nemzetek Európájában gondolkodik, az egyetemes történelmi keresztény európai egység alapján"

Röviden a műről: egyáltalán nem tartom remeknek.

A pamfleten végigvonuló egyértelműen tendenciózus történelemszemlélet oda csúcsosodik, hogy az egyedüli tisztességes jopbboldal elvet minden -izmust.

Úgymint: kapitalizmus, liberalizmus, demokratizmus, hungarizmus, stb.
A konzervativizmust nem sorolja fel, de gondolom azt is elveti.
De akkor mi marad a jobboldalnak? Jobboldalizmus? Ő minőségelvűséget ír, de nem fejti ki. Szóval minden legyen jobb. Hát ez nyelvtanilag jobboldali program, de azért annak kicsit satnya. Talán a "több pénzt az embereknek"-re hajaz. Ami a szociké volt.

A mű szerint már a Fidesz is baloldali, ami tőle balrább van az egyenesen szélsőséges, és az utcákon is ők törnek zúznak. Azért megnézném amikor a szerző odamegy az átlag utcai huligánhoz és lebaloldalizza...
És ah, mi is van a Fidesztől jobbra? Valami jobb..., jobb..., jobb.... Nem ugrik be.

Az utolsóelőtti két bekezdés is mestermű, méltó esszenciája a műnek:
"Nyelvtörténeti érdekesség: a "jobb" fogalmát a német, az angol és a francia ugyanazzal a szóval jelöli, mint a "jog" fogalmát (németül: recht, angolul: right, franciául: droit). A nyelvben tehát fennmaradt a hagyomány, miszerint a jobboldal a jog, a tradíció, a beavatottság hordozója, míg a baloldal törvénytelen, felforgató, destruktív.
A magyar nyelvben is minőségi különbséget is kifejez a "jobb" illetve a "bal" szó: jobb jövő, jobb sors, illetve: balsors, balfék, kétbalkezes, balvégzet, stb."

Ó, erre sajnos már a Francia Forradalmat megelőzően mások is rájöttek, lásd a latinok sinister és dexter-e (Régi latintanárom közlése szerint a fa jobb oldalába csapódó villám náluk jó előjel volt a fa bal oldalába csapódóval szemben.) , szóval ebből valószínúleg inkább ered mint a francia forradalom utánról.
De ezt egy magát Suum Cuique-nek nevező ember biztos magától is tudja...

Magon_ 2009.08.31. 12:45:55

Suum Cuique: "Nem, ezek baloldali marhulások. Az újítások keresése a technika és a tudomány terén dicséretes dolog."

Elképesztően naív gondolat. Ha valami, akkor aztán a technika meg a tudomány tudja a legnagyobb társadalmi változásokat indukálni, ráadásul az özönvízszerű, hiába tetszik vagy nem, elsodor. Ezt fejtegethetném részletesebben is, de minek, csak bele kell gondolni.

Például lassan itt az ideje az idétlen jobb és baloldal nevű skatulyákat kidobni, kezdésnek.