HTML

Magyarkodó blog

Érezzük mi, hogy népszerütlen eszméket fejtegetünk, mert természetüknél fogva csak az lehet népszerű, a mi az egyesek hiúságának tömjénez.

(gr. Dessewffy Aurél)

De igen sokan Lucifert követve, akinek gonosz jelszava az, hogy „nem szolgálok” – a szabadság neve alatt bizonyos képtelen és hazug szabadosságot értenek. Ilyenek azon elterjedt és hatalmas iskola emberei, akik a szabadságtól vevén nevüket, azt akarják, hogy szabadelvűeknek, liberálisoknak nevezzék őket.

(XIII. Leó pápa - Libertas præstantissimum)

Friss topikok

  • FeSa13: Ennek ellenére felőlem építsék ezeket az új szarokat csak ne a régi helyett, ne annak lerombolásáv... (2018.12.31. 19:13) Gondolatok Budapest modernista elcsúfításáról
  • histar007: Baszki ez egy 2009-es poszt? 8 éve sikerült ezt leírni? Maxi riszpekt. (2017.07.20. 11:49) Dél-Afrikáról
  • : @flugi_: Szívesen olvasnék egy kis Bangha Béla-kritikát tőled. Lesz róla poszt? (2013.11.06. 20:40) Könyvajánló
  • don Fefinho: jáááj dikk rásszicizmus jááj hácsákázémer csákiskizárólag a bőrükszinijér jáj (2013.10.24. 17:01) Arany János a cigánybűnözésről
  • bAndie91: @Nils. H: magasröptũ hozzászólásodban, melyet csak egy igazi plebejus írhat, legalább annyit elénk... (2012.08.14. 23:42) Nyílt sátánizmus a közoktatásban

Dél-Afrikáról

2009.01.30. 11:05 Suum Cuique

Kissé rendhagyó témát választottunk mára, okkal. „Historia est magistra vitæ” (Cicero). Dél-Afrika valódi történetét mindannyiunknak ismernie kell, hogy nota bene, láthassuk mit művelhet egy gyönyörű országgal egy sátáni eszme, amely mint egy vírus Európát is megfertőzte, és már kezdenek megjelenni az első tünetek.


A terület korai történetét röviden összefoglalva azt mondható, hogy vitatott kik voltak Dél-Afrika első lakói. A hivatalos történetírás szerint az őslakók a fekete bőrű busmanok, akiket a szintén néger bantuk követtek. A búrok (eredetileg holland telepesek leszármazottai) viszont megállították a bantuk északról délre irányuló terjeszkedését. Ám létezik olyan nézet is, mely szerint a fehérek sokkal régebben élnek Dél-Afrikában, mint a négerek. Több mint háromszáz éve laknak fehér telepesek Dél-Afrikában, majdnem olyan régen, mint Európaiak élnek Észak-Amerikában. E nézet szerint, amikor az első telepeket építették Fokváros körül, több száz kilométeren belül nem voltak a területen négerek. A feketék pedig később vándoroltak oda Közép-Afrikából valószínűleg a rabszolga-kereskedők elől menekülve vagy az éhínség miatt.

1652-től a holland Kelet-indiai Társaság megbízásából és támogatásával Jan van Riebeeck (1619–1677) erődített támaszpontot hozott létre a Jóreménység fokán, majd a mai Fokváros (Kaapstad/Cape Town) helyén létesült településre egyre nagyobb számban érkeztek európai azaz fehér telepesek. A nagyszámú európai letelepülésnek köszönhetően Dél-Afrika ma is a kontinensen a legnagyobb, mintegy 4-5 millió fős fehér lakossággal rendelkezik.Hendrik Frensch Verwoerd (1901-1966), a kiváló Dél-afrikai államférfi szavaival élve „Amikor a fehér ember Afrikába jött, talán kereskedni néhány esetben, talán hogy elhozza az evangéliumot, most itt maradt.” (saját fordítás az eredeti beszédből). A fehér ember elhozta az oktatást, az európai életformát, az ipart, a fejlődés és a nyugati civilizáció eszméit Afrikának.

Mint azt mindannyian tudjuk, Afrika európai nagyhatalmak gyarmataiból állt, amely az addig civilizálatlan Afrikának elhozta a fejlődés első szeleit. A 20. század második felére a gyarmati rendszer felbomlott, amelyben nagy szerepe volt az egyre erősödő balliberális nyomásnak, amely ma is aktívan jelen van. Tudjuk kicsodák azok, akik ma is Európát átkozzák, keltik a bűntudatot a gyarmatosításért, tudjuk kicsodák, akik teli torokból kiáltozzák, hogy még több segélyt Afrikának!

A gyarmati rendszer felbomlása csak keserűséget hozott egész Afrikának, ahogy Margaret Thatcher korábbi brit miniszterelnök megfogalmazta „Érthetetlenül és keserűen kell megállapítanunk, hogy Afrika ma szegényebb, mint negyven évvel ezelőtt.” Nagyon jól látja a helyzetet még a liberális Tóta W. Árpád is. Nagyon jól fogalmaz az egyébként nyilas szellemiségű (amellyel természetesen nem értünk egyet) Vádló Bitófák zenekar is:

Korábban Afrika csak gyarmatokból állt,
Igazság és rend uralkodott merre csak a szem ellát.
Volt mindenkinek munkája, nem maradtak éhen,
Most polgárháborút játszanak, pusztul a sok néger.Dél-Afrika volt azonban az az ország, amely mint egy spártai katona, a legtovább tartotta magát, egészen a ’90-es évek legelejéig. Míg a kontinens többi országa a gyarmati rendszer felbomlása után lesüllyedt közismerten tragikus állapotába, addig a Dél-afrikai Köztársaságot a rend, a fejlődés és a gazdasági prosperitás jellemezte. Néhány évtizedekkel korábbi videót megtekintve, nem is gondolnánk, hogy ezek a képsorok Afrikában készültek és nem egy fejlett európai városban. Hogy mi a titok?

Afrika gyöngyszeme

Separate Development


A rendszer kidolgozója a Dél-Afrikát 1948 után kormányzó Nemzeti Párt (Nasionale Party) volt, és azon a teljesen magától értetődő tényen alapult, hogy a Dél-Afrikát lakó fehérek és feketék eltérő civilizációs fejlettségi szinten állnak, ezért nem lehetséges a köztük való békés együttműködés biztosítása, csak felesleges konfliktusokat, vért és a fejlődés ellehetetlenülését hozná magával, ahogyan az a Dél-afrikai rendszerváltás után ténylegesen is megtörtént. Abban az esetben pedig, ha két vagy több csoport fejlődése és békés együttél(te)ése objektív tények okán nem biztosítható, épphogy a humánum parancsolja a beavatkozást mindkét csoport tagjainak védelme érdekében, ugyanúgy, ahogy a tanítónéni is szétülteti az egymással nem éppen kijövő nebulókat.

A feketék és a fehérek elválasztására (ezt nevezzük faji szegregációnak) épülő, apartheidnek is nevezett rendszert képtelenség lenne egy ilyen rövid cikkben teljesen összefoglalni, ezért csak néhány intézkedést ismertetnék. A feketék számára teljes önkormányzatot biztosítottak saját területeiken, amelyeket bantustanoknak neveztek, és ösztönözték őket, hogy ezeken a területeken telepedjenek le. A feketék elkülönített oktatásban részesültek, így Dél-afrikai feketék ezrei tanulhattak főiskolán évente, több mint háromszor annyian, mint Afrika összes többi országában együttvéve. Minden fekete gyerekhez olyan közel volt az iskola, hogy gyalog mehetett oda. Afrika legnagyobb kórháza mely szinte kizárólag feketéket kezel, és havonta több mint 1800 operációt végzett, Dél-Afrikában volt. A feketék itt jelentősen jobban éltek, mint bármely más afrikai országban, és gyorsan és egészségesen szaporodnak. A fehér lakosság adó formájában a feketék jóléti költségeinek 87%-át állta. Dél-Afrikának több fekete orvosa, jogásza, szakmunkása és milliomosa volt, mint a világ többi részének együttvéve. Akit még több adat érdekel, nézze meg például ezt a videót vagy ezt.A feketék a fehérek számára kijelölt városrészekre passbookkal, azaz útlevéllel léphettek be, amely tartalmazta a lakhatási engedélyüket, a munkáltató igazolását, hogy az illető jogosan tartózkodik a fehérek városrészében. Mindez csak nappalra vonatkozott, éjszakára kötelesek voltak visszatérni a nekik kijelölt lakókörzetekbe. Biztonság volt és rend.

A kommunista országok, a Szovjetunióval az élen, valamint a nyugati blokk baloldali és liberális mozgalmai állandóan kritizálták Dél-Afrikát fajelkülönítõ politikája miatt, azt a feketéket elnyomó, kiszipolyozó rezsimnek festették le a szisztémát felületesen szemlélő doktrínerek. Ezzel szemben a körülmények olyan „rosszak” voltak Dél-Afrikában, hogy az országnak hatalmas problémát jelentett az illegális fekete bevándorlás, olyannyira, hogy Dél-Afrika kénytelen volt több határszakaszára magasfeszültségű elektromos drótkerítést telepíteni, az illegális bevándorlást megakadályozandó. Több nyugati állam Dél-Afrikára gazdasági szankciókat, embargókat vetett ki és igyekeztek bojkottálni az országot. A bojkottok nem befolyásolták túlzottan gazdaságát, majdnem teljesen önellátó volt. Minden törekvés ellenére Dél-Afrika messze a legfejlettebb ország és a leggazdagabb lett Afrikában, itt termelték a földrész össztermékeinek 75%-át. A legtöbb afrikai ország gazdaságilag függött Dél-Afrikától. A rendszerváltozás után Dél-Afrika gazdasága jelentősen visszaesett, ám a Dél-Afrikai Köztársaság ma is Afrika gazdaságilag legfejlettebb állama, ha úgy tetszik „lendületből megy”.

Nelson Mandela, az apartheidelleni mozgalom „hőse” valamint a Dél-afrikai Kommunista Párt elnöke, a zsidó származású Joe Slovo kommunista szalutálása

Dies iræ


Bár Dél-Afrika évtizedekig hősiesen tartotta magát az egyre fokozódó nemzetközi nyomás valamint a szocialista Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC), illetve annak fegyveres szárnyának, az Umkhonto we Sizwe-nek egyre fokozódó terrorakciói ellenére, végül megroppant, és végül a Nemzeti Párt liberális szárnya Dél-Afrika Károlyi Mihályának, Frederik Willem de Klerknek a vezetésével inkább önként átjátszotta a hatalmat az ANC-nek. Hogy megérthessük miféle „eszméket” valló szervezetekről van szó, jegyezzük fel magunknak, hogy az ANC, a Dél-Afrikai Kommunista Párt, és más hasonló szervezetek rendezvényein (Nelson Mandela, valamint a jelenlegi vezetők részvételével) gyakran még ma is eléneklik az „Öljétek meg a búrokat!” kezdetű „mozgalmi dalt”:Mindehhez elérték még a fehér lakosság egy jelentős részének támogatását is, olyan hazugságokat terjesztve, hogy nem is lesz itt fekete uralom, és a fehér lakosság gyakorlatilag a jövőben is megőrizheti biztonságos helyzetét. Mint azt már tudjuk, gyakorlatilag minden úgy történt, ahogy azt a Konzervatív Párt (Konserwatiewe Party van Suid-Afrika) megjósolta. Az apartheid utáni Dél-Afrikában feketék millióinak helyzete csak rosszabb lett. Ezen a videón mondja a meglepett újságíró szemébe egy fekete férfi, hogy szemben a balliberális oldal által sugallt toposzokkal, a feketék jobban éltek az apartheid idején, mint most. Az azelőtt szinte nem létező fehér szegénység is megjelent. „Úgy érzem, hogy mi mindig csak harcolunk a túlélésért, … a túlélésért.” - mondja az előbbi videón egy fehér hölgy. Hogy mi a válasza egy néger „úrnak” erre a youtube-on? Inkább le se fordítom, álljon itt eredetiben: „For the POOR Whites please kill ur self or just get out from South Africa. U dont belong there.” Az új kormány elkezdte átrajzolni Dél-Afrikát a maga képére, lecserélte az ország zászlaját, címerét, himnuszát, az utcaneveket. Gyakorlatilag teljesen átírja az ország történelmét.

A rendszerváltás után sok fehér inkább elhagyta az országot, a gazdaság visszaesett, a bűnözés megnőtt. Hogy megérthessük milyen a mindennapi élet a bűnözés miatt az új, „a szabad”, „a demokratikus” (ízlelgessük kicsit e nagy szavakat!) Dél-Afrikában, olvassuk el ezt vagy ezt vagy ezt. Egy a Dél-Afrikai bűnözést kutató tanulmány azt írja: „A dél-afrikai polgárok egy rejtett, hadüzenet nélküli háborúban élnek, amely főleg az egyéni gazdálkodókat érinti, illetve teszi létüket lehetetlenné.” Éjszaka egyáltalán nem tanácsos senkinek (főleg nem fehéreknek) az utcára merészkedni, mert nem csak a pénztárcája bánhatja, hanem sok esetben az élete is. Itt azt írják: „Az országban, de főleg a nagyvárosokban (Johannesburg a legfertőzöttebb terület) a fekete és a fehér lakosság is retteg a mindennapok során dúló erőszaktól, amelyek ráadásul nem „átlagosak”, azaz egy egyszerű rablást, lopást is könnyedén gyilkosság követhet. És nincs igazán visszatartó erő, hiszen a rendőrség képtelen véget vetni a tomboló erőszaknak, egyes negyedekbe be sem teszik a lábukat. Ez pedig odáig vezetett, hogy a legtöbb tehetősebb fehér magas betonfalakkal és elektromos kerítésekkel védett erődökbe költözik, a szegényebbek pedig zárt közösségeket alakítanak ki, ahol megpróbálják a közösséghez tartozó utcák forgalmát ellenőrizni. Reggel és este szinte padlógázzal kell bejárni a zárt udvarokba, mivel nagyon gyakori, hogy ilyenkor támadnak a lakosokra a bűnözők, és […] sokszor felszólítás nélkül tüzelnek.” Egy Johannesburgban született úr azt írja: „Az új Dél-Afrika egy rémálom, a "szivárvány nemzet" egy humbug, soha nem lesz ott egyetértés.” Az AIDS-betegség járványszerű méreteket öltött. A kormányzat tehetetlen vele szemben. Az ANC hatalomra kerülése után az ENSZ által nyilvántartott ún. HDI index ("Human Development Index") drámaian visszaesett az évtizedekkel korábbi szintre.

Konklúzió


Vannak bizonyára olyanok, akik szerint ez csupán egy távoli kontinens távoli országa, ránk nézve semmiféle hatása nincsen. Hogy miért fontos ez számunka mégis, itt Európában? Dél-Afrikára úgy tekintsetek, mint egy mementóra, hogy mivé tehet egy virágzó országot az őrjöngő balliberalizmus, amely nem kérdez, nem kér, csak rombol. Rámutat valamire, hogy ez elnyomás, meg kell szüntetni, azzal nem foglalkozik, hogy mi lesz utána. És ami a legfontosabb: az uralkodó kurzus a nyugati világban éppen az, amely prominens szerepet játszott Dél-Afrika tönkretételében. És most Európa van soron. Ugyan itt egyelőre nincsenek sehol többségben a színesbőrűek, ám a demográfiai tendenciák figyelmeztetnek. Magyarországon is külön aktualitása van a kérdésnek (gondoljunk csak az egyre jobban eszkalálódó cigány konfliktusra, vagy a magyarság drámai fogyatkozására), bár kicsit más szempontból mint nyugaton. Nyugaton az arab, a muszlim és a fekete bevándorlás jelenti a veszélyt.


Népesedés Dinamika, Statisztika ,előrejelzés - video powered by MetacafeItt az ideje, hogy feltegyük a kérdést: Ezt akarjuk?! Itt találtam a következő cikket, amiből most szó szerint beidéznék egy részletet:

a milánói DómnálA XXI. század elején az európai szocialista pártok mintha pontosan ezt csinálnák: új népet választanak. A hidegháború után valószínűleg az volt a baloldali pártok legravaszabb húzása, hogy multikulturális bevándorlást támogató pártokká váltak és elkezdték importálni a szavazókat külföldről. Mitöbb, még azt is elérték, hogy az ellenzéket rasszistának, bigottnak, szélsőségesnek tekintsék. A baloldaliak és a muszlim bevándorlók között egy új, kényelmes szövetség kezd kialakulni Európában. Az alku úgy néz ki, hogy a baloldali pártok új klienseket, vagyis szavazókat kapnak, ezért cserébe támogatják és privilégiummal látják el a muszlimokat, valamint viszonylag nyitva tartják a határaikat az új muszlim bevándorlók előtt. Mint ahogy egy muszlim mondta, "azért a szocialistákra szavazok, mivel több pénzt kapok tőlük". A baloldal alapjában véve egy új népet választ, lecseréli a már létezőt egy olyanra, amelyik jobban rokonszenvez az irányelveikkel.

Természetesen ebben semmi új nincs, úgy vesznek szavazatokat és "klienseket", hogy megígérik nekik, majd hozzáférhetnek mások pénzéhez. Végülis ez a baloldaliság alapja. Végzetes hibája a demokratikusnak nevezett rendszernek, hogy a demokrácia továbbra is működött a stabil nemzetállamok határain belül. Ez a hiba persze kezd nagyon veszélyessé válni, amikor masszív immigrációval kombinálják, amikor bizonyos politikai pártok egész egyszerűen más országokból importálnak embereket, időnként olyanokat, akik ellenségesen viselkednek. Mindezt azért, hogy rövidtávon feltornázzák a támogatottságukat a választásokon. Ez idővel haragot fog kiváltani az eredeti lakosságból, akiket ezáltal arra kényszerítenek, hogy a saját gyarmatosításukat finanszírozzák. Európa szemszögéből nézve a muzulmán bevándorlás a demokráciát egy saját magát legyőző rendszerré fogja átalakítani, ami idővel össze fog omlani, mivel az eredeti európaiak úgy fogják érezni, a demokrácia már nem szolgálja az érdekeiket.


Európai, keresztény emberek figyeljetek, vigyázó szemeteket Dél-Afrikára vessétek!

74 komment

Címkék: fehér fekete bevándorlás dél afrika néger szegregáció mandela apartheid

A bejegyzés trackback címe:

https://magyarkodo.blog.hu/api/trackback/id/tr36911954

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

jenőke 2009.01.31. 19:34:41

Nekem sok volt az, amiről nem tudtam, de most nem mondom azt, hogy -olvasva, amit írtál- mindent tudok. Azt viszont valóban tudom, hogy van minek utánna néznem, ahhoz, hogy tudjam, mit is nem tudtam. Ezt köszönöm.
Nagyon figyelemre méltó írás. Elgondolkodtató.

Lacc78 2009.02.01. 16:15:17

jenőke:

Tavaly decemberben egy hétig voltam Dél-Afrikában (szakmai úton, nem turistáskodni). Minden igaz, ami a posztban le van írva. Sok országban jártam már életemben, mindegyikről az volt a véleményem, hogy itt szivesebben élnék, mint Magyarországon (még Vietnamban is). Ez alól egy kivétel volt, Dél-Afrika. Ott nem szeretnék élni.

belzebubó 2009.02.02. 11:33:35

Ha megüresedik egy munkahely,ott akit fel kell venniük 1.fekete nő,2.fekete ffi.3.,fehér nő,4.fehér ffi.
Ezt a Dél-Afrikában élő fekete-fehér lakosok arányához kell igazitani.Annyinak kell lennie a cégeknél a feketék és fehérek arányának,amennyi a lakosság megoszlása.De a feketék jó része képzetlen,alkalmatlan munkára.Rengeteg fehér ember hagyja el Dél-Afrikát,a kollégáim 40%-a dél-afrikai.Ebből sok feleségét kirabolták,többek családjára rálőttek,megtámadták az utcán,egy kollégám mindkét szülőjét 14 éves korában kivégezték a szeme előtt a feketék,a nagybátyja nevelte fel.Ilyen és hasonló esetek miatt hagyják el az országot.Egyetlen olyan magyar ismerősöm nincs akinek kivégezték volna a szüleit vagy rálőttek volna a feleségére fényes nappal.Viszont sok dél-afrikai.Tehát az ellenük elkövetett büncselekmények borzalmas méreteket öltenek.Mindenkinek van a kesztyütartójában pisztoly és új autót nem mernek venni.Úgyis ellopják,elrabolják,minek.

A megoldás elmenni.

És a világ ezt ölbetett kézzel nézi.A legnagyobb probléma viszont a feketéken belüli ellentétek.A xhosák (Mandela is az) és a zuluk közti ellentét,a zuluk-futsik közti ellentét,stb.Egymást irtják,kegyetlenül.Azt viszont faji alapon.A fehéreket a pénzük miatt.
Még ott van Namibia,mely egy volt német gyarmat,Winthoukban a fővárosban Kaiser Wilhelm Allee nevezetü utcák,még aránylag rend uralkodik.Tiszta,rendezett.Ott még nem veszik el a fehérek többezer hektárnyi gyarmatait úgy mint Dél-Afrikában a fehérektől azon az alapon,hogy Dél-Afrika a feketéké.Kiváncsi vagyok ott mikor kezdenek ugrálni a ballibek.Akkor ott is lehúzhatják a rolót.
Dél-Afrika volt miniszterelnöke egügyi minisztere a melegvizes mosakodást ajánlotta az AIDS ellen.Mandela pedig akinek a saját fia AIDS-ben halt meg ezt ellenvélemény nélkül nézte.Az egügy minisztert nemzetközi nyomásra leváltották,de a volt miniszterelnök a mai napig nem tekinti problémának az AIDS-t Dél-Afrkiában.
Borzalmas primitivség és tudatlanság van a fejekben annyira sötétek,agresszivek és kegyetlenek,hogy mi ezt Európából el sem tudjuk képzelni.

Dél-Afrikának vége,befellegzett.

Majd eljön onnan a többi még használható fehér ember is mert elüldözik őket és akkor végleg vége.

belzebubó 2009.02.02. 11:38:56

jav: Nem "gyarmatait" hanem ültetvényeit,legelőit.

Egyébként Európába nem kapnak tartózkodásit (nem tehetnek különbséget,hogy fehér kap,fekete nem,igy senki nem kap) vagy munkavállalásit igy ide menekülnek Ázsiába,Hong Kongba,Japánba,Szingapúrba.Már hallgatni sem szeretem a történeteiket,arról,hogy otthagytak egy országot,ahol többszáz éve éltek őseik,felvirágoztatták,majd mindenüket még a saját rokonaikat is elvették és őket pedig földönutóvá tették.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.02.02. 11:40:04

Egy szomorú érdekesség:
Azt hallottátok-e, hogy a Dél-Afrikai rendszerváltást naívan tető alá hozó Frederik Willem de Klerk, az utolsó fehér Dél-afrikai vezető (volt) felesége is a bűnözés áldozata lett? Marike de Klerk-et egy néger 2001-ban meggyilkolta?

Ez a hála...

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.02.02. 11:42:45

Köszönjük a közvetlen tapasztalatokat!

Bevallom a cikk megírásakor kicsit tartottam attól, hogy megjelennek ilyen ballib doktrínerek, akik majd felháborodnak, hogy hogy "magasztalhatom fel" az apartheidet, de eddig egy ilyen látógatót se kaptunk... :)

A cikk célja nem csak az volt, hogy a Dél-afrikai viszonyokat bemutassa, és rávilágítsak a probléma tulajdonképpeni okára, hanem, hogy ezzel felhívjam a figyelmet arra, hogy a többi fehér országra is ez vár, ha nem figyel oda, hogy demográfiailag stabil legyen a helyzete.

USA múltja, jelene, és "jövője":
www.usapopulationmap.com/usa_f.html

belzebubó 2009.02.02. 12:10:47

A "tisztogatást" fehérmentesitést a rendőrséggel kezdték. Akik abban a korban voltak előnyugdijazták,több évi fizetést kaptak egy összegben kifizetve,csak,hogy "megszabaduljanak" a fehér rendőröktől.Akik fiatalok voltak,azokat szélnek eresztették.Kollégám testvére volt Dél-afrikai rendőr jelenleg Szöulba menekült angoltanár.Miután 2-szer kirabolták a feketék, abból egyszer megkötözve találtak rá otthon és évekig éjjel fent volt nappal aludt pár órát, mert rettegett a sötétben.15 évig volt rendőr és nem fért be az arányszámok miatti kvótába mert fehér, kirúgták.És sokan jártak igy.Szerencséjük,hogy egymással -ha mondjuk én vagy más külföldi nincs ott-igaz africans nyelven beszélnek,de mind perfekt angol.Nekik még sikerült elmenni olyan országba ahol- mint itt Szingapúrban is- angol a hivatalos nyelv.Ezért is vannak itt olyan nagy számban.
A fekete rendőrség olyan is,ahogy az elvárható volt.Rend az nincs.Ráadásul amiatt,hogy a feketék egymást is lenézik attól függően ki milyen törzsből való,nem is tekintik mérvadónak mit mond a rendőr ha az egy olyan törzsből való akiket az övéik alacsonyabb rendünek tekintenek.


Suum: ha ilyen jön és ezt mondja,az még az életében nem járt Dél-Afrikában vagy max. nyaralni de,hogy értelmiségi Dél-afrikaival nem beszélt még életében legyen az akár fekete akár fehér, az biztos.

_Neville 2009.02.02. 16:11:55

Szózat Európához

Hova süllyedtél te drága Európa,
Világunk jelképe, dicső mementója!
Sziklaszilárd szívem szegletén szorongás
Terem, ha rád nézek, mert itt már minden más.

Pedig épp te voltál utolsó bástyája,
A tiszta lelkeknek védelmező vára.
Hiába indultak hódító háborúk
Ellened, legyőztük mind a gonosz borút.

S ebben mi magyarok épp az élenjártunk!
Teérted oly sokszor önvérünkben áztunk.
Pajzsunk csak miattad állt fel magunk elé,
S szívünkből imádság szállt fel az ég felé.

Erre meg mit látok, mikor te rád nézek?
Őrjöngő hárpiák, hülyítő beszédek,
Beszívott emberek, Valóság-show sztárok,
Előttem, épül a szodomai átok!

És én meg itt ülök, csak írom versemet.
Kezem már ökölben, de hát mit tehetek?!
Leesik az állam, a szemem is véres.
Mi gátol meg abban, hogy most észre térhess,

S kivesd magadból a pusztító férgeket,
Kik csak kárt okoznak, nem adnak életet?!
Kikkel a jövő egy hatalmas üresség,
Mert náluk ész az nincs, csupán a mennyiség.

Az meg önmagában minden csak nem érték!
Tíz hülye leszavaz kilencet, ez mérték?
És így a többségért azt látom már néha,
Hogy úgy viselkedünk, mint egy olcsó céda.

Jó reggelt, ébredj fel! Mivé lesz a jövő?
Hiába a szép múlt, előttünk temető!
És majd elmondják azt (pont úgy, mint Rómánál):
"Itt volt egy kultúra, elveszett, nincsen már."

(Mihály Ferenc)

dzsucseharcos · http://songun.blog.hu 2009.02.02. 16:48:17

Rhodesiáról (is) kellett volna cikk, ott a kontraszt sokkal nagyobb, és a morális problémák is súlyosabbak, amiket felvet.

Dél-Afrika helyzete nem olyan reménytelen, mint amilyennek látszik: a bűnözés lassan csökken a 8-10 évvel ezelőtti csúcshoz képest, a gazdaság stabilan növekszik sok éve. Ettől persze megvannak azok a problémák, amiket felemlegetett a cikk és a hozzászólók. De Dél-Afrika egyszerűen harmadik világbeli, közepesen fejlett ország, fejlődési lehetőségekkel, és nem válságrégió.

>Míg a kontinens többi országa a gyarmati rendszer felbomlása után lesüllyedt közismerten tragikus állapotába, addig a Dél-afrikai Köztársaságot a rend, a fejlődés és a gazdasági prosperitás jellemezte.

Nemcsak azt! A felszabadulás után máris "néger" uralom alá kerülő Botswanát máig fejlődés és prosperitás jellemzi. Szinte senki sem tudja, de elárulom, hogy Botswana gazdasága nőtt a leggyorsabban a világon 1960 és 2000 közt (A második helyezés Japáné).

>Néhány évtizedekkel korábbi videót megtekintve, nem is gondolnánk, hogy ezek a képsorok Afrikában készültek és nem egy fejlett európai városban. Hogy mi a titok?

Maputo (Lourenço Marques) belvárosa, Nairobi belvárosa, Harare (Salisbury) belvárosa autóözönével és felhőkarcolóival ugyanezt a benyomást kelti, pedig még egy nagyságrenddel gyengébb a gazdaságuk, mint a Dél-Afrikáé - az izgalmasabb kérdés azonban az, hogy az európaias jólét ezer dohánykereskedőre terjed-e ki, vagy általánosan jellemző. Ezt nem szociális demagógiából mondom, hanem hogy értsük: Dél-Afrika sem az egy főre jutó GDP-ben, sem annak növekedésében nem mutatott fel kiugró teljesítményt. Azért nézett ki olyan roppant nyugatian, mert az infrastruktúra, a fejlett ipar stb. kis területen (néhány városban) összpontosult, és aki az ottani életnek ezzel a szeletével találkozott, az ez alapján ítélt az egész országról. A legszegényebb országok fővárosának belvárosában is egymást érik a drága autók (sőt, ezekben vannak csak igazán tömve a yachtklubok és a kaszinók). Az 1994 utáni rezsim sokkal többet tett pl. azért, hogy az alapvető civilizációs vívmányok mindenhova eljussanak. Rendet tartani kevésbé tudnak, ez kétségtelen, többek között mert feloldották a belső határokat, a katonai készültséget stb., de nem szabad turisztikai jellegű benyomások vagy nagyon válogatott rétegek élményei alapján az egész fejlődési irányt jónak vagy rossznak értékelni. Sok afrikai országban láttunk teljes összeomlást, van egy-két sikertörténet, egy két újabb ígéretes ország is - én az egészből csak annyit tudok kikövetkeztetni, hogy nincs általános tanulság, szabály. A cikkíró túlságosan fatalista. Okos vagy buta döntések fontosabbak a "fajoknál".

balba 2009.02.02. 17:08:20

Erdekes. Van itt egy del-afrikai baratom, aki kimondottan utalja az apartheid-ot, es nemzete szegyenenek tartja.

Cypriánus 2009.02.02. 17:29:13

hááát, amit a dél-afrikaiaktól tudok, azér' nem volt az annyira paradicsomi. A négerek szerintem is éretlenek voltak még ademokráciára, de az apartheid korántsem volt túl szép. Inkább képmutató, sőt sokszor abszurd, pl. a göndör hajú fehéreket automatikusan félvérnek nyilvánították-annak összes jogi következményével.

amúgy furcsa egy magát katolikusnak valló blogon ilyeneket olvasni-a katolikus Egyház nem volt a régi Dél-afrikai rendszer nagy rajongója.
Inkább az amerikai protestáns fundik egy négereket nem csípő része sztárolta.
Jobb lett volna a rendszerváltás után egy a lakosságot fokozatosan felemelő de szigorú rendet tartó tekintélyelvű állam, de hát így alakult.

Cypriánus 2009.02.02. 17:30:35

mondjuk az iszlám alatt ne félj, nem lesz nagy bűnözés meg kábítószer...

dzsucseharcos · http://songun.blog.hu 2009.02.02. 17:54:40

@Cypriánus: Afrikával kapcsolatban szívós sztereotípia, hogy az összes afrikai állam csődtömeg a régi Dél-Afrika kivételével, amiből "nyilvánvalóan következik", hogy az apartheid mennyivel jobb volt stb. Viszont mivel van "fekete" állam is, amely ugyanúgy vagy konkrétan jobban teljesített gazdaságilag és demokrácia szempontjából is, mint D-Afrika, ezért ez a sztereotípia nem igaz, és rögtön kiderül, hogy jó és rossz politikáról van szó és nem fajokról meg kultúrákról.

A t. blogger nem ment túl a legismertebb sztereotípiák felelevenítésén, ezért jutott hibás következtetésekre.

belzebubó 2009.02.02. 18:22:18

@dzsucseharcos: nem turisztikai benyomásaim alapján állitom ezt sajnos...A rendőrség a közszféra lezüllesztése és a fekete lakosság képzetlensége vezetett ide többek között.Az,hogy a feketék iskoláztatása nem történt meg,sajnos a fehérek számlájára is irandó.Az apartheidet pedig minden fehér értelmiségi ember elitélte.
A fehér emberek együtt éltek a feketékkel,munkát adtak nekik,sokuknak akik dolgoztak a gyermekeiket is feketék nevelték.Nem úgy kell elképzelni,hogy mindenki mindenkit gyülölt és gyilkolt. De az apartheid rendszer végével egyszerüen elvesztették a kontrollt.

Valóban Botswana helyzete sokkal jobb de talán mert más az összetétele. A törzsi ellentétek Dél-Afrika nagyságából adódóan jóval nagyobbak is mint Botswana-ban. Már évek óta a Transparency International korrupciós listáján sokkal jobb helyezést kap mint Mo.Ez mondjuk Mo-ra nézve szégyen.
www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2008

belzebubó 2009.02.02. 18:36:53

@Cypriánus: ott volt egy angolai háború is az oroszok támogatta marxista rezsimmel szemben,ahol dél-afrikai katonák harcoltak amerikai pénzből.Érdeke volt az apartheid rendszert fenntartani egyeseknek főleg amig háborúztak ez nem maradhatott volna fenn,ha az amerikai általad emlitett protestáns fundik ezt nem támogatják és nem nyúlnak mélyen a zsebükbe.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.02.02. 18:52:17

Na, már kezdtem azt hinni, hogy nem jön senki felháborodni, hogy úristen, hogy mondhatok ilyet, erre egyből kaptam jópárat:)

@balba:
Igen, tudom, könnyebb elfogadni a hivatalos kurzus által diktált szöveget, mint gondolkodni...

@Cypriánus:

"hááát, amit a dél-afrikaiaktól tudok, azér' nem volt az annyira paradicsomi."

Nem azt mondtuk, hogy paradicsomi. Keresztény emberként tudjuk, hogy tökéletes társadalmi állapotok nem érhetőek el emberi uralom alatt. Azt állítottuk, hogy az elérhető legjobbat sikerült teljesíteni. Tudok arról is, hogy voltak ott csúnya dolgok, viszont demagóg elfelejteni, hogy nem Dániához kell hasonlítani Dél-Afrikát, hanem a többi fekete afrikai országhoz, akkor viszont jelentősen szebb a kép.

"A négerek szerintem is éretlenek voltak még a demokráciára"

Ez igaz, de szerintük a demokrácia alapjaiban rossz rendszer, mindenkinek:) Ld. magyarkodo.blog.hu/2008/11/26/az_egyes_allamformakrol

"de az apartheid korántsem volt túl szép."

Persze, mint mondtam, nem állítottuk, hogy tökéletes csak az, hogy jól működött, jobban, mint bármely más akkor és azóta regnáló fekete-afrikai rezsim.

"Inkább képmutató, sőt sokszor abszurd, pl. a göndör hajú fehéreket automatikusan félvérnek nyilvánították-annak összes jogi következményével."

Igen, ezekről a dolgokról én is olvastam, ezek abszurd dolgok igen, de még mindig jobb, mintha lepuffantanak az utcán.

"amúgy furcsa egy magát katolikusnak valló blogon ilyeneket olvasni-a katolikus Egyház nem volt a régi Dél-afrikai rendszer nagy rajongója."

Igen, mert XXIII. János óta egy elég nagy irányváltás ment végbe az Egyházban, amivel mi természetesen nem értünk egyet. XVI. Benedek is mondott olyan dolgokat, amikkel nem értünk egyet...

"Inkább az amerikai protestáns fundik egy négereket nem csípő része sztárolta."

Lehet, mi csak azt mondjuk, hogy oka volt:)

"Jobb lett volna a rendszerváltás után egy a lakosságot fokozatosan felemelő de szigorú rendet tartó tekintélyelvű állam, de hát így alakult."

Szerintünk meg nem kellett volna rendszert váltaniuk, mert az működött, ami most van, meg nem.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.02.02. 18:56:42

@Cypriánus:
Az lehet, de azok már nem mi leszünk, az az Európa már nem az az Európa lesz, amit tiszteltünk és szerettünk.

@dzsucseharcos:
"Afrikával kapcsolatban szívós sztereotípia, hogy az összes afrikai állam csődtömeg a régi Dél-Afrika kivételével"

Talán oka van ennek, nem gondolod? Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél.

"amiből "nyilvánvalóan következik", hogy az apartheid mennyivel jobb volt stb."

A jelenlegi helyzethez képest igen jobb, nem tökéletes, "csak" jobb.

"Viszont mivel van "fekete" állam is, amely ugyanúgy vagy konkrétan jobban teljesített gazdaságilag és demokrácia szempontjából is, mint D-Afrika, ezért ez a sztereotípia nem igaz, és rögtön kiderül, hogy jó és rossz politikáról van szó és nem fajokról meg kultúrákról."

Demokrácia szempontjából lehet, de mi konzervatívként nem vagyunk demokraták, a mi szemünkben ez nem érték, bármit mondjon is az uralkodó kurzus. Gazdaságilag és rend szempontjából az "új" Dél-Afrika sokkal rosszabbul teljesít, mint a régi.

"A t. blogger nem ment túl a legismertebb sztereotípiák felelevenítésén, ezért jutott hibás következtetésekre."

Milyen következtetéseket vontam le? Én úgy gondolom, hogy inkább az olvasókra bíztam a következtetést, és kifejezetten kerültem azt, hogy én most "a négerekről" kezdjek beszélni. Arról beszéltem, hogy a kulturálisan fejlettebb csoportot védelemben kell részesíteni, majd levontam a párhuzamot, hogy Európában pont most készül egyre nagyobb befolyásra szert tenni egy idegen népcsoport, és hogy ez veszélyt jelent a kultúránkra.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.02.02. 19:00:35

@belzebubó:
"Az,hogy a feketék iskoláztatása nem történt meg,sajnos a fehérek számlájára is irandó."

Szerintem ez így nem igaz. Még a liberális de Klerk is elismerte, hogy az apartheid nagy vívmánya volt a fekete oktatás felfejlesztése. A mostani fekete uralkodóosztályt is a régi Dél-Afrika iskolái termelték ki. És a feketék iskolázottságát ne a fehérekével vesd össze, hanem az összes többi fekete afrikai ország oktatási helyzetével.

"Az apartheidet pedig minden fehér értelmiségi ember elitélte."

Azért, hogy minden, az túlzás. Tudom, hogy a '60-as évektől igen megerősödött a nyugati blokkban a cukiliberális multikulti-mánia, amely aztán verte a tamtamot az apartheid ellen. Voltak hibák, túlkapások stb., de mennyivel békésebb hely volt az a Dél-Afrika mint akár a többi ország a környéken, vagy akár most. Az idő pont azt igazolta, hogy inkább maradt volna minden a régiben.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.02.02. 19:06:03

Ahhoz, hogy megérthessük miért helytelen doktríner módjára ítélni, és elfelejteni, hogy mit mihez kell mérni, olvassuk el Tóta W. írását Pinochetről:

w.blog.hu/2006/12/11/a_vampir_halala

dzsucseharcos · http://songun.blog.hu 2009.02.03. 10:38:56

@Suum Cuique:

>Demokrácia szempontjából lehet, de mi konzervatívként nem vagyunk demokraták, a mi szemünkben ez nem érték

Akkor viszont Egyenlítői-Guinea kell legyen a példakép, a világ egyik leggazdagabb országa. Ennek tükrében megint csak téves Dél-Afrikát kiemelni.

>Gazdaságilag és rend szempontjából az "új" Dél-Afrika sokkal rosszabbul teljesít, mint a régi.

GDP/fő 1990-es dollárban:
1950: 2535
1994: 3623
2006: 4927

A gazdasági fejlettség majdnem annyit növekedett a Nagy Összeomlást követő 12 válságévben, mint amennyit az az előtti paradicsomi 44 évben.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.02.03. 11:04:19

@dzsucseharcos:
"Akkor viszont Egyenlítői-Guinea kell legyen a példakép"

Álljon meg a menet. Az, hogy mi elutasítjuk a demokráciát, nem azt jelenti, hogy az általános értelmezések szerinti diktatúrát szeretnénk. Nem csak ez a két lehetőség van, szabadulj meg ettől a hamis kettősségtől: magyarkodo.blog.hu/2008/11/26/az_egyes_allamformakrol

"GDP/fő 1990-es dollárban:
1950: 2535
1994: 3623
2006: 4927

A gazdasági fejlettség majdnem annyit növekedett a Nagy Összeomlást követő 12 válságévben, mint amennyit az az előtti paradicsomi 44 évben."

Lehet, hogy néhány adat növekedett (főleg az embargók feloldásának, de arról a külföld tehetett!), viszont a cikkben is hivatkoztam, hogy összességében viszont a gazdasági mutatók visszaestek, és a helyi lakosok rossabbul érzik magukat, mint az előtt. Dél-Afrika egy darabig elmegy lendületből is.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.02.03. 11:08:04

@Suum Cuique:
HDI Rank: 121st (2007) 120th (2005), 119th (2004), 111th (2003), 101st (1999), 95th (1995)
Hoppá.

Azért ne próbáld meg az új Dél-Afrikát sikertörténetként bemutatni, mert lehet, hogy nem a földi pokol, de ettől a képtől, amit te most mutattni akarsz, messze van.

dzsucseharcos · http://songun.blog.hu 2009.02.03. 12:25:59

@Suum Cuique:

1. A sztereotípia, mint korábban említettem, az, hogy Afrika államai csődtömegek, és csak D-Afrika sikeres. Mint minden sztereotípia, ez is megközelíti a valóságot, de csak megközelíti, ezért sztereotípia a neve. Ennek értékelése nem harasztzörgés kérdése, hanem ténykérdés. Mármost léteznek D-Afrikánál gazdaságilag sikeresebb országok Afrikában, és nem volt bennük apartheid. Ezért az apartheid melletti érvelés egy sztereotípián és nem tényeken alapul.

2. Arról beszéltem, hogy a '94 utáni D-Afrika gazdaságilag nem sikertelenebb (sőt), mint a '94 előtti. Ehhez irreleváns a csökkenő HDI-t a képbe hozni, mert az az AIDS terjedése miatt csökken. A HDI Iegyik legnagyobb súlyú komponense ui. az élettartam. Nem neveztem sikertörténetnek az új Dél-Afrikát, de nem látom, hogy a közrend romlásán kívül (ami sok mindent jelenthet, ld. 'Kádár idején kéremszépen rend vót') még milyen alapvető hiányosságai vannak az apartheid korszakhoz képest.

3. Mondtam, hogy ha már gyarmatiuralom-nosztalgia, akkor a cause célèbre nem Dél-Afrika, hanem Rhodesia/Zimbabwe.

Lacc78 2009.02.03. 12:44:22

Általános iskolás történelmi atlaszunk utolsó térképén az akkori országok felosztása volt. Ez még a 80-as évek végén volt, ezért voltak "szocialista országok", "fejlett tőkés országok" és "fejlődő országok". Afrika összes országa "fejlődő" volt, kivéve Dél-Afrikát, mert az a "fejlett tőkés országok" közé került. A mai afrikai országok közül melyiket lehet ebbe a csoportba sorolni, és a mai Dél-Afrika ide tartozik-e még?

Lacc78 2009.02.03. 15:27:25

Egy kis olvasnivaló:

terebess.hu/keletkultinfo/D%E9lAfrika%20apartheid.doc

Ebből kiderül, hogy nemcsak politikai, hanem kőkemény gazdaségi okai is voltak az apartheid lebontásának.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.02.03. 20:23:12

@dzsucseharcos:
"1. A sztereotípia, mint korábban említettem, az, hogy Afrika államai csődtömegek, és csak D-Afrika sikeres. Mint minden sztereotípia, ez is megközelíti a valóságot, de csak megközelíti, ezért sztereotípia a neve. Ennek értékelése nem harasztzörgés kérdése, hanem ténykérdés. Mármost léteznek D-Afrikánál gazdaságilag sikeresebb országok Afrikában, és nem volt bennük apartheid. Ezért az apartheid melletti érvelés egy sztereotípián és nem tényeken alapul."

Azért ez több, mint sztereotípia, ezek tények. Nem azt mondtuk, hogy apartheid Dél-Afrika a földi paradicsom, szemben a többi afrikai állam a földi pokol. Nyilván lehet differenciálni, és kell is, viszont azt mindenki elismeri, még a crayfish kolléga által az imént idelinkelt cikk is.Azt írja már a cikk legelején: "A szubszaharai térség országai a 70-es években fokozódó válsággal küzdöttek, ugyanakkor, mint egy egyedülálló óriás emelkedett ki a Dél-Afrikai Köztársaság."

"2. Arról beszéltem, hogy a '94 utáni D-Afrika gazdaságilag nem sikertelenebb (sőt), mint a '94 előtti. Ehhez irreleváns a csökkenő HDI-t a képbe hozni, mert az az AIDS terjedése miatt csökken. A HDI Iegyik legnagyobb súlyú komponense ui. az élettartam. Nem neveztem sikertörténetnek az új Dél-Afrikát, de nem látom, hogy a közrend romlásán kívül (ami sok mindent jelenthet, ld. 'Kádár idején kéremszépen rend vót') még milyen alapvető hiányosságai vannak az apartheid korszakhoz képest."

A HDI szerintem legnépiesebben megfogalmazva egy ország életminőségét fejezi ki: milyen jó lehet ott élni?
Mellesleg könnyű apartheidet bíráló forrásokat találni, elvégre ez a hivatalos álláspont, nagy eredmény ezekből kiolvasni a kínos igazságot. Ismét crayfish által linkelt cikkre hivatkoznék: Dél-Afrikának az új társadalom megformálása során nagy kihívásokkal kellett szembenéznie, világos volt, hogy a gazdasági növekedési pályára kanyarodás a kulcsa a fekete lakosság gazdasági integrálásának, ami egyúttal a legfontosabb garancia a politikai konszenzus megteremtésére, s záloga a hosszú távú stabilitás megőrzésének.
Az ezredfordulóra impozáns tervekből nemhogy nem valósult meg szinte semmi, !!!de a gazdaság állapota ma rosszabb, mint a 90-es évek elején. !!!

"3. Mondtam, hogy ha már gyarmatiuralom-nosztalgia, akkor a cause célèbre nem Dél-Afrika, hanem Rhodesia/Zimbabwe. "

Ha Rhodesiaval jössz, akkor én az mondom, hogy Ian Smith.:)

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.02.03. 20:25:17

@crayfish:
"nemcsak politikai, hanem kőkemény gazdaségi okai is voltak az apartheid lebontásának."

Persze, de mik voltak a gazdasági okok okaI? A nemzetközi szankciók, embargók, bojkott, amelyek viszont kőkemény ideológiai alapokon álltak.

A linkeld cikked írja rögtön legelején:
"...miután a válság felerősödése következtében Afrika déli térsége gazdaságilag fokozatosan elszigetelődött, addig a nagy teljesítőképességű Dél-Afrika politikailag kényszerült a szeparálódásra, annak minden gazdasági és társadalmi konzekvenciáival együtt. Dél-Afrika autonóm fejlődési pályára szorult, s így nem tudott érvényesülni az a pozitív gazdasági húzóerő, amit egy kezdetben virágzó gazdaság a környezetére gyakorolhatott volna."

Azért gondolj bele: ilyen nemzetközi nyomás ellenére a kontinens gazdasági és minden egyéb tekintetű fejlődésében motorjává válni, az azért teljesítmény.

WinG 2009.02.07. 20:22:55

most találtam erre a blogra, szokásos dél-afrikakutató internetes hepajkodásaim során.

nagyon érdekel a téma, mind rodézia, mind dél-afrikai és az apartheid. suum cuique, ha gondolod, vegyél fel msnre, lenne egy-két dolog, amiről szívesen beszélgetnék veled.

guarnere [kukac] axelero [pont] hu

még Bok van Blerk albuma is megvan :)

Empty 2009.02.09. 22:25:32

Na ez mindent megmagyaráz:

www.imninalu.net/Romagyar.htm

,,Ennek a rövid dolgozatnak a célja az volt, hogy felvázolja egy új, az eddigieknél sokkal pontosabb és komolyabb kutatásnak a körvonalait a romák eredetével kapcsolatban, szakítva azzal a hagyománnyal, amely eddig csupán nyelvi alapon vizsgálta ezt a kérdést. A felsorolt tények nem zárják ki annak lehetőségét, hogy Kannaudzsban, vagy bárhol másutt Indiában laktak volna romák – noha legvalószínűbbnek e tekintetben az Indus völgye tűnik az indiai szubkontinensen belül. Célunk az volt, hogy megmutassuk, a romák nem tartoznak a hindu (és különösen nem az indoeurópai) népek közé, hanem sémi típusú, egészen pontosan héber eredetű nép. Az izraeli csoportok közül sok eljutott Indiába is, és – amennyiben szakítunk a nyelvcentrikus nézőponttal, hiszen ezek a népek ma már mind hindu nyelven beszélnek – akkor néhánynak a jelenléte, eredete még ma is kimutatható. Egy ilyen kutatásnak a kulturális jellemzőkre kell koncentrálnia. Ezek a jellemzők az Indiában élő izraeli származású törzsek esetében nehezebben mutathatók ki, a romáknál azonban viszonylag jól megőrződtek, olyannyira, hogy ők bizonyíthatóan izraeli eredetűek.

Sándor Avraham"

[:-)]

Lacc78 2009.02.10. 10:36:39

Angolul tudóknak egy kis olvasnivaló kedvenc afrikai honlapomról:

www.africancrisis.co.za/Article.php?ID=42768&

Nem Dél-Afrikáró szól, de talán kiderül belőle, hogy milyen óriási különbség van az európai és az afrikai kultúra között.

Bölcs Lázadó · http://bolcslazado.blogspot.com 2009.02.11. 14:59:53

Büdös, tapló náci szemét. Az apartheid rendszert dicsőíted, te szar? És te nevezed magad "magyarkodó"-nak? Eléggé lejáratod ezt a szót. Én nem ilyen magyar vagyok, mint te, és szégyellem a fajtádat, az ilyen alacsony kultúrális szinten álló, senkiházi proli fotelnácikat, akik az apartheid rendszer szépségeiről vizionálnak a paneljükben. Ezt fontosnak tartottam, hogy elmondjam, bár tudom szavaim teljesen hatástalanok, soraimat olvasván éppen olyan tapló, náci, undorító szemét maradsz, mint amilyen 5 perccel ezelőtt voltál. Én nem akarlak megváltoztatni: szenvedj, kínlódj ebben a földi pokolban, amibe a földbuta, egyszerűsített világképed börtönöz be: azt kívánom, maradj egy büdös, bunkó rasszista szemét, és szenvedj, dühöngj, kínlódj amíg bele nem döglessz, te mocskos, tapló náci szemét. Remélem érthetően fejeztem ki maga, ha nem, ugorj a bekezdés elejére, és olvasd át újra és újra, amíg fel nem fogod minden kis szó jelentését egyenként, amíg el nem jut a csökött rovaragyad mélyéig, mennyire undorodom a deklasszálódott, alja, primitív náci fajtádtól.

_Neville 2009.02.11. 15:29:51

@Bölcs Lázadó: Köszönjük ezt a megdönthetetlen érvelést! Mostmár mehetsz aludni...

2009.02.11. 17:07:48

@_Neville: Veritas odium parit...az igazság gyűlöletet szül.

A hazudozó liberráltak egyszerűen be vannak szarva és fáj nekik az igazság felszínre bukkanása, ezért kezdtek el mocskolódni minden lehetséges fórumon.

Közöd?? (törölt) 2009.02.11. 17:16:23

nézzetek csak szét Oroszország az utolsó fehér nagyhatalom, nagy dolgok születnek majd ebből a tényből!

Kopi3.14 2009.02.11. 18:02:07

"meg kell szüntetni, azzal nem foglalkozik, hogy mi lesz utána" Az egyetlen par szo, amiert megerte az egesz. De kerdesem vele: a masik oldal vajon megmutatja a jovot a cselekvese kovetkezmenyekent? Vagy csak a ha nem, akkor mit?

@crayfish: ennek egyik oka a politikai terkepkeszites volt. Voltak a barati orszagok, cocilistak, voltak a kvazibaratok, ahova a baratsagot ki akartuk terjeszteni-a fejlodok, es voltak a "megvetettek" nyugati fejlettek. Akkori terkepekbol politikailag, fejlettsegileg rangsorolni elegge ertelmetlen.

Az afrikai gazdasagok, allamok legnagyobb baja egyebkent eppen a gyarmatositas lezarasa volt, de nem azert, merthogy az elotte levo oly jo lett volna az ott eloknek. Ha valamit egy eros katonai alapra epitve szinte terrorizalva tolunk le emberek torkan, majd egyik naprol a masikra lelepunk, otthagyva midnen nyugot nekik, olyanokat is, amiket kvazi mi generaltunk, de amig ott votlunk nekik nem adtunk lehetoseget megismerni, feldolgozni, kezelni, akkor ne csodalkozzunk jo messzirol, hogy borul a bili, s anarchikus lesz a hatrahagyott kis szemetbomdunk.
Ellenben az is igaz, hogy torzsi berendezkedesu kozegre igen nehez rahuzni a demokraciataz europai, kozpontositott kepviseleti rendszerben.
S ami meg nehez ezen a kornyeken: a torzsek egy resze vandorlo eletet folytat, s igy akar orszagok kozott is boklaszna sajat hagyomanyos eletmodja szerint, amit mostansag nem tehet meg. Innetol az europai votl gyarmattarto orszagoknak igenis felelossege a helyzet, hogy milyen modon leptek le az adott orszagbol.
(A fenti gondolatmenet persze nem vetitheto le az igen regota komoly szervezettseggel biro regiokra, mint Egyiptom es a Foldkozi-tenger partvideke)

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.02.11. 22:53:21

@Kopi3.14:

Igen, Dél-Afrika utolsó normális vezetője PW Botha pl. azzal válaszolt a külföld egyre hevesebb pattogására, hogy ők fogják viselni a következményeit annak, ha megteszik amit követelnek, és nem a huhogók. A liberális tipikusan már nemesebb szervével veri a csalánt, szabadítsd fel őket, akkor megtapsollak, de ha utána az ország összeomlik akkor az nem érdekes, maximum sajnálkozunk egyet. Ez Magyarországon külön aktualitással bír, jellemző módon azok pofáznak bele a cigánybűnözés tematizálásába, akik soha a büdös életben nem fogják tudni milyen érzés vidéken élnie egy magyar embernek.

Kopi3.14 2009.02.12. 11:28:37

@Suum Cuique: Haat, ha jol sejtem akkor engem a belepofazo kategoriaba sorolnal, holott bizony videken eltem oskaig, rokonaim videken elnek, eleg elmaradott reszen, igy ismerem az ottani problemakat.

Bal 2009.02.21. 14:48:46

Újra igazolódva látom, hogy az ún. "jobboldali" gondolkodású emberek azok, akiknek a csoportidentitása irracionálisan erős érzelmi kapcsolattal bír. Ez jelenti egyrészt a saját csoport iránti túlzó pozitív érzelmeket, másrészt a más csoport felé mutatott erőteljes agressziót. Mire is játszik rá ez a bejegyzés például? Féljetek, rettegjetek attól, hogy esetleg, a jövőben majd más emberekkel kell együtt élnetek. Nem próbáltuk ki, de már most tudom, hogy egy négernek, cigánynak a szagát se fogom tudni elviselni. Természetesen ilyen prekoncepcióval nem is fogjuk tudni elviselni. Ráadásul a dolog attól lesz majd nyilván elviselhetetlen, hogy a másik oldalon is pontosan ugyanilyen mentalitású emberek lesznek. A masszív csoportidentitású magyarnak ugyanis csak a masszív csoportidentitású cigánnyal van problémája.

Dél-Afrika például nem azért omlott össze, mert a feketék nem képesek államot szervezni, bármennyire is szeretnék ezt látni a fehér ember felsőbbrendűségét hirdetők. A gond az, hogy egyelőre államuk sincs. Csak rá kell nézni Afrika térképére: ennyi vonalzóval meghúzott államhatárt nem látni sok helyen, noha Afrikában talán még színesebb a népek forgataga, mint Európában. Afrika azért az, ami, mert még nem esett át a nemzetállamok megalapításán. A fehér ember alaposan betett nekik, és betesz továbbra is az államok erőltetésével. Elismerem, kellemes dolog ezek után mindezt az ott élők gyengeségére fogni. Próbálj meg egyszer kétszáz év alatt vadászó-gyűjtögetőből városlakóvá válni.

Nem lehet, hogy Dél-Afrikában épp azért van a rengeteg feszültség, azért alacsony a fekete lakosság csoportjai közötti tolerancia, mert a feketék az évtizedes apartheid alatt azt látták, hogy a csoportidentitás a lényeg mindenek fölött? Nem lehet, hogy a "mi" és "ők" erőltetése hosszú távon kezelhetetlen károkat okoz? Nem lehet, hogy a poszttal ellentétben esetleg ezt a következtetést kellene levonni Dél-Afrika történetéből, és nem azt, hogy erősítsük a primitív gyűlölködést mindenkivel szemben, aki "más"?

Az érzelmek kontrollja ugyanis tanulható. Ha mindenki (magyar, cigány, fekete, akárki) azt tanítaná a gyerekének, hogy alkalmazkodjon más csoportokhoz, a világ sokkal élhetőbb lenne. Ha mások nem követik ezeket a normákat, meg kell védenünk magunkat, de nyitva kell hagyni a kiutat, és tudatosítani másokkal is, hogy van kiút.

Bal 2009.02.21. 17:46:47

Egyébként mintha ugyanezt tanította volna egy szakállas fiatalember úgy kétezer éve a Közel-keleten. Mindig rácsodálkozom, hogy mai úgymond követői(?) mennyire nem értik az üzenet lényegét. Nektek a kereszténység csak olyan, mint a primitív törzsekben az arcra mázolt színes festék. Azonosít, de a tartalma érdektelen.

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2009.02.23. 13:32:11

@crayfish:
Igen, körülbelül ezt éreztük mi is a kolléga úr hozzászólását olvasván. :-)

Az ilyen hozzászólások önmagukat minősítik, és kiváló darabja a hős balliberális archetípusának - úgyhogy még külön jó eszköz kirakni a vitrinbe. :-)

Bal 2009.02.23. 17:38:01

Az érdemi válasz teljes hiányából arra következtetek, hogy a fricska célba talált. Nyilván nem tart sokáig. Szomorú, de természetesen a saját személyisége általt fogva tartott ember sem képes Münchausen trükkjére. Mi sem illusztrálja mondandómat jobban, hogy kaptam a blogírótól egy hosszú levelet, ahol apróra definiálja saját csoportidentitását, de olyan mélységig, hogy az "igazi jobboldali" hisz-e az evolúcióban avagy sem... Én sosem töltöttem ennyi időt azzal, hogy megpróbáljam meghatározni a saját pozíciómat, talán mert tágabb határok között is jól érzem magam. Nem, a különbség köztetek és köztem nem ennyire bonyolult: nem nevelési, világnézeti, nem materialista-idealista, nem politikai, hanem azon múlik, hogy hogyan nőtt néhány neurális struktúra az agyunkban. Mennyire szeret biológiai programunk a hordával üvölteni.

Azt szeretném, ha megértenétek, hogy a csoportidentitás ősi körülmények között hasznos, de károssá vált biológiai poggyász, ami mára a szenvedések túlnyomó hányadáért felelős, mert a világot túlnyomórészt uraló fogolydilemma-szituációkban a versengő megoldásokat részesíti előnyben. A kooperáció hiánya legjobb esetben az emberiség stagnálásához, de inkább Szép új világ-szerű befagyasztásához vagy az oszcillációk növekedése esetén legrosszabb esetben kipusztulásához fog vezetni. A csoportazonosság lebontásán kellene munkálkodni, nem az elősegítésén. Ezt ha érzelmekkel nem is, de racionális következtetéssel be tudnátok látni.

Lacc78 2009.02.23. 18:14:15

"Az érzelmek kontrollja ugyanis tanulható. Ha mindenki (magyar, cigány, fekete, akárki) azt tanítaná a gyerekének, hogy alkalmazkodjon más csoportokhoz, a világ sokkal élhetőbb lenne. Ha mások nem követik ezeket a normákat, meg kell védenünk magunkat, de nyitva kell hagyni a kiutat, és tudatosítani másokkal is, hogy van kiút."

Ha a nagyanyámnak kereke lenne, ő lenne a villamos. Ez a kis idézet is azt bizonyítja, hogy nagyon naív ember vagy, és hiszel valamiben, ami egyszerűen nem úgy van, mert a valóság nem azt igazolja. Valamikor én is lelkes liberális voltam (akár hiszed, akár nem), onnan jutottam el szép fokozatosan a lelkes konzervatívizmusig, látván, hogy a magasztos liberális eszmék mennyire messze esnek a valóságtól. Nem jobbak, mint a nyugtató tabletták.

Tervezek egy hosszabb kommentet is, de ahhoz szükségem van néhány könyvre, hogy tudjak idézni, de ezek most nincsenek nálam. Elöljáróban elárulok annyit, hogy a világ sajnos egyre kevésbé lesz racionális, bármennyire fáj is ez egyeseknek.

Bal 2009.02.23. 19:02:06

@crayfish: Ja, hogy te cinikus vagy. Az más. A világ tényleg egyre kevésbé lesz racionális, de miért törődjünk bele, hogy vállaljuk a hosszútávú folyamatos szívást? Még nem próbáltunk meg mindent. Vagy csak annyit akarsz elérni, hogy a győztesek oldalán legyél? Magasak ám a rendszerszintű kockázatok, és eleve bukóra állsz: a kínaiak jobb helyről indultak... :)

Cypriánus 2009.03.03. 18:42:54

csatlakozva Dzsucseharcoshoz, szerintem is ideológikusan nézitek a dolgot, és így nem mindig reálisan.
A katolikus Egyház azért is elutasította az apartheidet, mert a vegyes házasság tilalma a legalapvetőbb természetjogot sérti. Pont.

a tswana nemzetállam, Botswana már megelőzött minket, magyarokat a világ versenyképességi listáján, pedig a logikátok alapján egymást kéne enniük a bozótban. De nem. Sőt...Lassan mi tesszük ezt...

a legtöbb olyan magyar , aki élt Afrikában, hát nem kicsit másként lát sok mindent , mint Ti.
A múltkor beszéltem egy olyan valakivel, aki fiatal korában Tanzániában élt, és ha egy szomorú betegség meg nem töri vadászkarrierjét, ma is szafátrivezető lenne ugyanott.
szóval szerinte- egy művelt fehér magyar emberről van szó- az ottani emberek -szó szerint idézem. "the No1". Egyszóval szerinte az ottani fekák rendkívűl kedvesek és segítőkészek, sőt a legrendesebbek és legsegítőkészebbek.És ha nem bénul le részlegesen, akkor ott élne köztük, és vezetné a gazdag nyugati és japán turistákat a szavannán.(bár bizonyára nem olvasott elég apartheidet dicsőitő könyvet, hogy meggyőződjön az ellenkezőjéről ...csak ott élt jópár évig :))
Kenyáról hasonlókat halottam. Magam jórészt nigériaikat ismerek, mindhárom nagy népből (joruba, ibo, hausza-fuláni-na ezeket mondja a hülye európai törzseknek, pedig a hausza-fulániak vannak vagy 50 millióan értsd ötven-nem öt!...a jorubák 25 millió, ibó (igbo) kb. 20 milla...) és ők sem emberhúst esznek vagy a kirablásomat tervezik, hanem történetesen általam oktatott orvostanhallgatók. A jorubák és az ibók pedig hitüket komolyan gyakorló keresztények (az előzőek protestánsok, ill . az ibók katolikusok).

Afrika persze kb. a népvándorláskori Európát idézi ,(lásd pl, a tuszi birodalmakat Közép-afrikában, tisztára mint Európa a V. században, csak gépfegyverrel) de a hozzáfűzött rasszista izű kommentárok tévesek-nem veszik figyelembe a civilizációs hátteret, és hogy ahhoz képest mekkora változást tudott néhány nép mutatni, pl, a tswanák, a kenyaiak déli népei.

szóval nem a fekák más faj,-ugyanúgy emberek- csak az államalkotó civilizáció még nagyon új náluk-sokuknál még 100 év sincs!!!

Cypriánus 2009.03.03. 18:51:30

ja, ha abúrok nem egy szűkkeblű rasszista politikában gondolkoztak volna-egyébként azuluk pont olyanok, mint ők, csak fekete abőrszínűk, és elvesztettéka késő-XIX. századi versenyfutást-akkor másként alakulhatott volna.
ha pl. nem faji cenzust vezetnek be, hanem műveltségi-vagyoni cenzust, fokozatosan a gazdag és kultúrált fekákat beemelve a hatalom sáncai mögé.Az összes törzsfő és király, és zulu katonai arisztokrata persze automatikusan felsőházi tag stb. stb. lett volna, érdekelté téve őket a rendszer stabilitásában, hasonlóan az indiai kereskedők diszkriminálása is óriási öngól volt-lévén ezeknek sok pénzük és összeköttetésük volt és van.-így egy fokozatosan átalakuló rendszer jöhetett volna létre, ami azonban kemény kézzel őrzi a rendet.

Lacc78 2009.03.03. 20:23:50

@Cypriánus: Végre egy normális hozzászólás. Szerintem sem az apartheid megszűntetésével volt a gond, hanem az azt követő politikai hozzá nem értéssel és a liberális/humanista eszmékbe vetett vakhittel, ti. azzal, hogy azt gondolták, hogy egymástól gyökeresen eltérő civilizációk majd békében fognak egymás mellett létezni.

Még valami: furcsa módon soha nem éreztem még annyira, hogy tartozom valahová, mint amikor Dél-Afrikában voltam. Furcsa érzés volt egy olyan országban lenni, ahol a fehér ember kisebbségnek számít, és egyre inkább üldözött kisebbségnek (ez is a politikai tehetségtelenség miatt van). Tisztán látszott, hogy a nyugati civilizáció (amit bárki elsajátíthat) fényévekkel van az afrikai előtt, és jó érzés volt ehhez a civilizációhoz tartozni. Itthon is és külföldön is többször találkoztam tanult afrikaiakkal, mind nagyon szimpatikus volt, szinte már európaibbak voltak az európaiaknál. Nem a biológiai, hanem a kulturális/civilizációs tulajdonságok azok, amelyek megkülönböztetik egymástól az egyes embercsoportokat.

Tanzániával kapcsolatban ajánlom a Darwin rémálma (Darwin's nightmare) című filmet. Angolul fent van a YouTube-on, 11 darab 10 perces részben.

_Neville 2009.03.03. 21:22:53

@Cypriánus: Ez még egy logikus érvelésnek is tűnik, csupán egy kérdésem lenne: Az afrikai népek helyzete körülbelül stabil volt sok ezer éven át (míg pl. Európában a népvándorlás eléggé betett ennek) mégsem fejlődtek semmit az évezredek alatt, és amikor az első fehérek betették oda a lábukat, körülbelül kőkorszaki szinten élő embereket találtak ott, és valószínűleg találnának még ma is, ha nem viszik akkor oda be az oktatást, a kultúrát és a technológiákat. Mit gondolsz, ennek a "leragadásnak" mi lehetett az oka?

Cypriánus 2009.03.04. 08:50:30

bocsi, de a "kőkor" elég bárgyú megfogalmazás, lévén a bantuk, szudáni népek minimum vaskori szinten álltak zömében ,sokuknak államuk is volt, néha több is a kelleténél, mint a joruba városállamok végtelen háborúi, bár mondjuk az etióp állam több mint 3500 éves...amúgy ajánlom , tanulmányozd elébb a térség történelmét, mielőtt ilyeneket írogatsz.Egyébként ha 1100 éve a felperzselt Barcelona romjai fölött kérdeztél volna túlélő katalánokat, mi a véleményük magyarokról, milyen válaszokat kaptál volna?! (950-ben a magyarok elpusztították a várost) a németek és angolok germán törzsi ősei 1500 éve még embert áldoztak, a skandinávok 1000 éve még közveszélyes barbárok voltak (mint mi is). Egy akkori közel-keleti ember a Közel-keleti kultúra akkor 5000 évével (!!!) mit gondolt rólunk? Mondjuk egy damaszkuszi vagy bagdadi?Vagy egy kordobai muszlim egyetemi tanár a város falai előtt dúló-erőszakoló magyar hordákról ? (az első egyetemeket amúgy a muzulmánok hozták létre Európában, az egyetemi öltözék: stóla, tallár stb. ennek maradványa)

sajtosszenya 2009.03.13. 15:33:40

"A terület korai történetét röviden összefoglalva azt mondható, hogy vitatott kik voltak Dél-Afrika első lakói. A hivatalos történetírás szerint az őslakók a fekete bőrű busmanok, akiket a szintén néger bantuk követtek. A búrok (eredetileg holland telepesek leszármazottai) viszont megállították a bantuk északról délre irányuló terjeszkedését. Ám létezik olyan nézet is, mely szerint a fehérek sokkal régebben élnek Dél-Afrikában, mint a négerek. Több mint háromszáz éve laknak fehér telepesek Dél-Afrikában, majdnem olyan régen, mint Európaiak élnek Észak-Amerikában. E nézet szerint, amikor az első telepeket építették Fokváros körül, több száz kilométeren belül nem voltak a területen négerek. A feketék pedig később vándoroltak oda Közép-Afrikából valószínűleg a rabszolga-kereskedők ellen menekülve vagy az éhínség miatt."
Tudom, hogy túl részletes, egyszerűen képtelen vagyok eldönteni, hogy mi kell, mi nem.
Bocsi ez elég nagy hülyeség, Dél-Afrika a világ egyik legrégebben lakot területe, nem véletlenül találták meg itt a világ legrégibb és legösszetettebb nyelveit (kb.60-65 különböző hanggal). Amikor megjelentek az első holland telepesek többszázéves földművelő kultúrákat találtak ott.

Bal 2009.03.14. 16:05:35

@_Neville: Afrika egy roppant rossz adottságokkal rendelkező kontinens. Olvasd el Jared Diamond Guns, germs and steel c. könyvét (magyarul is megjelent, asszem Puskák, járványok, háborúk). Röviden: az emberi társadalom fejlődését a környezeti hatások változása és a helyi adottságok kényszerítik ki. Afrika szerencsétlen elhelyezkedésű, mert észak-dél irányú, ahol a mezőgazdasági találmányok az éghajlati rétegződés miatt nem tudtak nagy távolságokat megtenni (ugyanazon növények nem élnek meg ezer kilométerrel arrébb). A civilizációs robbanást okozó földműveléshez a Közel-Keleten és Eurázsiában voltak a legjobbak az adottságok, Afrikában egyszerűen jobban megérte vadászni-gyűjtögetni. Idővel természetesen a kedvezőbb körülmények között kifejlesztett technológiák eljutottak Afrikába is, ahol változásokat okoztak, de a helyieknek nem voltak meg az erőforrásaik az ugrás megtételéhez. Aki megpróbálta, az éhen halt.

Azon elgondolkodtál már, hogy hogy lehet, hogy az európai fehér ember száz évvel ezelőttig meg se próbálta megvetni a lábát Afrikában, noha a lehető legközelebb van Európához, és közben más kontinenseket teljesen leigázott? A kedvezőtlen éghajlat, a gyenge talajadottságok, a betegségek óriási száma a feketéket is tizedeli. Nézd meg pl.

en.wikipedia.org/wiki/Malaria#Socio-economic_effects

A fehérek csak ott tudták elterjeszteni a világon a kultúrájukat, ahol az éghajlati adottságok Európához hasonlók voltak. Dél-Afrika is pontosan ez az eset.

Lacc78 2009.03.23. 16:37:10

@Bal: Nemrég láttam egy filmet Japánról valamelyik ismeretterjesztő tévén. Arról is szó volt benne, hogy az ország területének összesen 15%-a művelhető. A japánoknak mégis sikerült felépíteniük a történelem egyik legfejlettebb civilizációját. Vajon hogyan csinálták?

Bal 2009.03.23. 20:19:36

@crayfish: Japánnak ott volt a rizs és annak Ázsiában virágzó kultúrája. Így lett az ország a világ egyik legsűrűbben lakott területe már a középkorban is. A civilizáció pedig lényegében a kritikus népsűrűség függvénye.

szépmező 2009.06.19. 10:59:36

nagyon jól összefoglaltad!

mecseki tigris (törölt) 2009.06.22. 08:48:32

Jó cikk, sok infóval szolgál és gondolkodásra ösztönöz.
Tény hogy afrikában a DAK nak volt a legerősebb gazdasága, hadserege és technikai fejlettsége és ezeket a fehérek termtették meg fehérek szervezték meg az államot, és a gazdaságot jelenleg is a fehérek működtetik. Mivel a fehérek eleve kisebbségben voltak az országban ezért szükséges volt kvázi diktatórikus rendszert bevezetni hogy uralmon maradhassanak. Ugyanakkor az apartheid tényleg rossz volt a feketék számára, illetve a nemzetközi elszigetelődés miatt egyre hátrányosabbá vált az állam és a fehérek számára is. Ott szúrták el a fehérek hogy nem csak az apartheidet (tehát a faji megkülönböztetés rendszerét) törölték el hanem önként és dalolva átadták a teljes hatalmat a feketéknek, ami miatt elkezdett szétbomlani, hanyatlani az állam, óriásit csökkent a közbiztonság, a fehéreket faji alapon negatívan megkülönböztetik és megpróbálják őket a gazdaságból is kiszorítani.
A rémisztő hogy a mai világnak tetsző demokratikus módszerekkel az országot nem lehetett volna megmenteni, ami bizonyítja hogy nem minden helyzetben a demokrácia a megfelelő államforma.
Megoldás lett volna ha a 80 as évekbeli atomhatalom DAK egyszerűen kitelepítette volna a feketéket (kb 35 millió embert) az országból majd egy hosszú betonfallal szögesadróttal és aknazárakkal biztosította volna a hátarait északról.
A másik megoldás az lehetett volna hogy az apartheid faji törvényeit visszavonják viszont a szavazati jogot nem adják meg a feketéknek, esetleg a fehérektől is visszavonják és katonai diktatúrát vezetnek be, lehet így is élni (lásd pl: Izrael). Egy apartheid mentes egyszerű diktatúrával szemben valószínüleg sokkal toleránsabb lett volna a világ és így az elszigetelődés fokozatosan megszűnt volna.

Cypriánus 2009.09.30. 12:34:31

a kiteplepítés őrültség ,,,
változatlanul azt mondom, egy meritokratikus rendszer alapján szervezett oligokrácia kellett volna( tehát vagyoni-művetségi cenzus) nem faji kvóta, ami embertelen és ellenkezik a természetjoggal.
a búrok saját rövidlátó önzésük áldozatai lettek.

vasgyuszi 2010.06.04. 00:51:44

hát igen, ezek a niggerek ...
nem sok minden választja el oket a fán elo majomtól...

wpet 2010.07.05. 16:04:50

@mecseki tigris (törölt):

Ezt hogy képzelted el? 35 millió embert kitelepíteni...és ha nem akar beszállni a vagonba? Ott kellett volna kitömni őket ólommal, vagy csak a lágerben?
Te náci fasz.
Izraelben szoktak választásokat tartani, egy katonai diktatúrában nem.
Sokkal ésszerűbb lett volna valamilyen területi alapon történő felosztás, még az 1994-es választások előtt.

A város és a csillagok 2010.10.01. 00:09:18

@Suum Cuique: te milyen rendszert képzelsz el a demokrácia helyett? Te is a vagyoni-műveltségi cenzust? És vállalod, hogy ha szegény családba születsz, akkor úgy is maradsz örökre? A kasztodba zárva? Az milyen élet?

Tóta W. Árpádot eddig bírtam, de most ennek vége. Pinochetet dicsőíti, aki háromezer (politikai, tehát nem közbűntényes) hulla és tízezer (politikai) fogoly árán kiépített egy gazdaságot. Így könnyű építeni, Sztálin is így építette a Fehér-tenger-csatornát és Hitler is az autópályákat. Csak abba nem gondoltok bele, hogy az a háromezer hulla (és családjuk) közben hogy érzi magát. Azoknak is lennél a helyében?

A város és a csillagok 2010.10.01. 00:17:28

@Bal: Köszönöm, hogy mindezt helyettem is leírtad.

@Suum Cuique: Aki nem ért egyet veled, az már szerinted balliberális habzó szájú hőzöngő, még akkor is, ha abszolút higgadtan érvel. Csak azért, mert ellenvéleményen van. Ez a hozzáállás nem vall fejlett vitakultúrára.
Az apartheid Dél-Afrikában akkor is összeomlott volna, ha senki nem kritizálja, egyszerűen azért, mert a feketék sokan voltak és megszervezték az a saját mozgalmaikat. Nem akartak másodrendű állampolgárként élni. Te akartál volna?

A város és a csillagok 2010.10.01. 00:30:47

@Lacc78: A világ egyre kevésbé lesz racionális? Mert régen racionálisabb volt? Régen sem volt semmivel sem ésszerűbb.
Azt mondod, lelkes konzervatívvá váltál. Ez azt jelenti, hogy szerinted a pl. a cigányok genetikai alapon viselkednek úgy, ahogy? És semmi remény a változásra?
A négerek esetében már bebizonyosodott (számomra), hogy nem a genetika az oka az afrikaiak elmaradottságának. (Lásd: amerikai négerek, Obama.) Sok más nép tagjairól, akik Európában abszolút európai módon élnek, bebizonyosodott ugyanez. Akkor vajon csak a cigányok kivételek ez alól? Ők genetikai hulladék? És ahelyett, hogy megpróbáljuk őket európai életre nevelni, milyen utat javasolsz?

Erre rém kíváncsi vagyok, ugyanis semmiféle apartheid-rendszer nem műxene velük szemben Magyarországon hosszabb távon. Ha elkülönítenétek őket, táborokba zárnátok, külön iskolákba járatnátok, előbb-utóbb fellázadnának (elég sokan vannak) és polgárháború törne ki.

Akkor mi lenne a következő lépés? Akkor már csak egy út lenne: lemészárolni mindet. Mi többen vagyunk, nyilván sikerülne. És azután? Hogy éreznétek magatokat? Ez az a "szép új világ", amit a konzervatívok elképzelnek?

Mindezt nem gúnyból kérdeztem. Tényleg kíváncsi vagyok, ti hogyan képzelitek a dolgot, ha nem neveléssel?

A város és a csillagok 2010.10.01. 01:01:15

@Suum Cuique: "E törvények megtiltották a fehérek és a „nem fehérek” közötti házasságkötést és nemi kapcsolatot, biztosították, hogy a fehérek, a feketék és az ázsiai színesbőrűek a városokban külön-külön területeken lakjanak, rendszerint úgy, hogy a fehérek zöldövezeti negyedben laktak, míg a feketéket és a színes bőrűeket városszéli körzetekbe telepítették ki."

Hát, NEKEM próbálja meg valaki megtiltani, hogy "színesbőrű" embert szeressek, ha úgy akarom! Te még sosem hallottál arról, hogy minden ember egyenlőnek születik, függetlenül a bőre színétől? Hát milyen kormány az ilyen? És te sosem hallottál még lelkiismereti szabadságról?

A katolikus egyház sem ismer faji megkülönböztetést. Vannak fekete bőrű püspökök is. Múltkor betévedtünk egy kis osztrák falu templomába és egy KOROMFEKETE pap prédikált éppen. De mint a suviksz, olyan!:)

Tudom, tudom, most az következik, hogy de Dél-Afrikában olyanok voltak a politikai viszonyok, hogy nem lehetett másképp és különben is, én egy naiv, álmodozó, balliberális, habzó szájú hőzöngő vagyok.

De, vannak egyetemes emberi értékek, amik mindig, minden kultúrában ugyanazok. És van természetjog. Ami azt jelenti, hogy ezeket az egyetemes emberi értékeket semmiféle politikai racionalitásra hivatkozva nem lehet felülírni. Mert ha mégis megteszik, akkor azt, ami azután következik, már szociáldarwinizmusnak hívják.

Kár, hogy nem érted, amit Bal írt a csoportkohézióról, ami nálatok túl erősen hat. Ahhoz, hogy megértsd, olyan érzelmi érettség kellene, aminek, sajnos, nem vagy birtokában, úgy tűnik.

Ez a túl erős csoportösszetartás éppen a "fán élő majmok"-ra jellemző (egyik kedves hozzászóló aposztrofálta így a négereket), mert pl. a csimpánzok a más csoporthoz tartozó hímet kinyírják, a nőstényt megerőszakolják. Automatikusan. Ezek szerint a "konzervatívok" közelebb állnak lélekben a majmokhoz, mint a hőzöngő ballibek.:)

Lacc78 2011.01.17. 15:04:23

@Siegelindee: "Azt mondod, lelkes konzervatívvá váltál. Ez azt jelenti, hogy szerinted a pl. a cigányok genetikai alapon viselkednek úgy, ahogy? És semmi remény a változásra?"

Én pont az ellenkezőjét írtam. Aszongya:

"Tisztán látszott, hogy a nyugati civilizáció (amit bárki elsajátíthat) fényévekkel van az afrikai előtt, és jó érzés volt ehhez a civilizációhoz tartozni. Itthon is és külföldön is többször találkoztam tanult afrikaiakkal, mind nagyon szimpatikus volt, szinte már európaibbak voltak az európaiaknál. Nem a biológiai, hanem a kulturális/civilizációs tulajdonságok azok, amelyek megkülönböztetik egymástól az egyes embercsoportokat."

Tanulj meg olvasni. Az egyes embercsoportok civilizációs/kulturális szintje között viszont igenis VAN különbség. Nem vagyok rasszista, viszont ha kultúrrasszistának nevezel, azt vállalom.

Obamát talán hagyjuk, Jimmy Carter óta a legbénább amerikai elnök. Majd legközelebb...

A cigányokkal is az a gond szerintem, hogy kuturális (tehát NEM biológiai) értelemben alacsonyabbrendűek, mint az európai népek. Emiatt az általunk alapvetőnek tartott értékekre, mint rend, tisztaság, biztonság, stb. nekik nincs igényük. Ezt az alacsony igényszintet bűnözéssel, koldulással, alkalmi munkákkal vagy segélyekből is ki tudják elégíteni, nem szükséges hozzá érdemi munkát végezniük. Azok a liberális véleményformálók, akik szerint a cigány kultúra a miénkkel egyenrangú, csak adják alájuk a lovat. (Pl. itt Szarvason, ahol élek, a cigányok magyar rabszolgákat tartanak. Akár hiszed, akár nem.)

A cigányok felemelésére én egyetlen lehetőséget látok: ezt az alacsonyrendű kultúrát el kell tiporni, beléjük kell verni az európai értékek tiszteletét, vagyis el kell őket "magyarosítani". Eredmény: száz év múlva a magyarok bőrszíne kicsit sötétebb lesz, de a magyar kultúra és annak civilizációs szintje fenn fog maradni. Ellenkező esetben az etnikai alapú konfliktus elkerülhetetlen.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2016.04.02. 13:29:45

@Bölcs Lázadó: Én nem ilyen magyar vagyok, mint te, és szégyellem a fajtádat, az ilyen alacsony kultúrális szinten álló"

mármint alacsony kulturális szinten, nem?
az afriakai négerek kezébe nem való hatalom, ez tény. mindegy hogy szocikulturális alapon, avgy faji alapon nézzük. a lényegi állítást nem befolyásolja.

az ilyen eltartott kisujjú, buta degeneráltak, mint te, nem tudják a tényeket megmutatni, csak megmásítani akarják

HgGina 2017.07.20. 02:49:52

Tóta W. soha az életben nem volt liberális. Csak egy neoliberálkommunista f@szfej.

histar007 2017.07.20. 11:49:28

Baszki ez egy 2009-es poszt? 8 éve sikerült ezt leírni? Maxi riszpekt.
süti beállítások módosítása